Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Data publicării: 04 octombrie 2018 Majorarea diurnei netaxabile pentru delegările și detașările interne ale salariaților este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr.714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului. Actul normativ a apărut în data de 18 septembrie […]

Data publicării: 04 octombrie 2018 Dispoziții generale: Potrivit dispozițiilor legale, repartizarea profitului între acționarii sau asociații unei firme poate fi făcuta și trimestrial, în timpul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial. Măsura referitoare la împărțirea trimestrială a dividendelor este inclusă în Legea nr.163/2018, act normativ ce a modificat atât Legea contabilității nr.82/1991, […]