Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Deducerea personală este reglementată de art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de pct.13 (Sectiunea a 2-a-Deducerea personală, Capitolul III – Venituri din salarii și asimilate salariilor, Titlul IV-Impozitul pe venit) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, cu modificările și […]

Situație: Care este tratamentul fiscal al impozitului pe venit în cazul unei microîntreprinderi care sponsorizează un club sportiv? Soluție: Reglementările legale referitoare la deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea entităților nonprofit, efectuate de către societățile cu statut fiscal de microîntreprinderi, prevăzute de Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și […]

Reamintim faptul că Ordinul MFP nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial nr.5 din data de 7 ianuarie 2020. Potrivit art.7 pct.24 din […]

Data publicării: 13 Februarie 2020   Ordinul nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial (Partea I) nr.5 din data de 7 ianuarie 2020. Odată […]

Data publicării: 13 Februarie 2020 Pentru vehiculele rutiere, care nu depășesc 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, se limitează la 50% dreptul de deducere a TVA aferente: – cumpărării, – achiziției intracomunitare, […]