Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Achiziție intracomunitară cu cod furnizor invalid – speță

tva

Data publicării: 05 octombrie 2016

Situație:

Societatea Beta SRL face o achiziție intracomunitară de la o firmă X al cărui cod este invalid în VIES. Cum se înregistrează în contabilitate această factură? Se mai declară în formularul 390?

Soluție:

Potrivit art. 268 alin. (3) din Codul fiscal, sunt, de asemenea, operațiuni impozabile și următoarele operațiuni efectuate cu plată, pentru care locul prestării este considerat a fi în România, potrivit art. 276:

a) o achiziție intracomunitară de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă ce acționează ca atare sau de o persoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de excepția prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrări intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană impozabilă ce acționează ca atare și care nu este considerată întreprindere mică în statul său membru, și căreia nu i se aplică prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la vânzările la distanță;

  1. b) o achiziție intracomunitară de mijloace de transport noi, efectuată de orice persoană;
  2. c) o achiziție intracomunitară de produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă, care acționează ca atare, sau de o persoana juridică neimpozabilă.”

Mai mult decât atât, art. 308 alin. (1) stabilește că, persoana care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri care este taxabilă este obligată la plata taxei.

Prin urmare, în condițiile în care furnizorul bunurilor este o persoană care aplică regimul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici în statul unde are sediul, achiziția bunurilor în România nu este impozabilă din punct de vedere al TVA.

Aceasta se declară în Decontul de TVA la rubrica de achiziții neimpozabile, nu se efectueaza taxare inversă și factura nu se declară în Formularul 390. Furnizorul trebuie să menționeze pe factură aplicarea acestui regim de scutire pentru întreprinderile mici.

Dacă furnizorul nu aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, iar achiziția intracomunitară este impozabilă în România conform art. 268 alin. (3) din Codul fiscal, societatea datorează TVA în România pentru achiziția intracomunitară efectuată.

Daca Beta SRL înregistrată normal în scopuri de TVA efectuează taxare inversă, înscrie taxa în decont ca TVA colectata și deductibilă și declară achiziția în Formularul 390 astfel:

NOTE: 1. Pentru achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România, în cazul în care furnizorul nu comunică un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achiziția se declară în declarația recapitulativă astfel:

Coloana “Țara” – codul țării membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitară.

Coloana “Cod operator intracomunitar” – nu se va înscrie nimic.

Coloana “Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar” – se va înscrie denumirea/nume, prenume al furnizorului care a emis factura.

Coloana “Tipul operațiunii” – se va înscrie “A”.

Coloana “Baza impozabilă” – valoarea tranzacției/tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal).”

[extras din Capitolul 3  – Instrucțiunile de completare pentru completarea formularului (390 VIES) “Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” din OPANAF nr.591/2016]