Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Anularea codului de TVA în cazul expirării sediului (speță)

cesiune-TVA

Data pubicării: 06 decembrie 2018

Situație: O societate ABC SRL este plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și a fost plătitoare de TVA lunar, până la data de 30 octombrie 2018, când i-a fost anulat codul de TVA și a fost declarată inactivă, pentru expirare sediu.

Societatea desfășoara activitate și emite facturi pentru care colectează și virează TVA-ul în toata perioada inactivității.

Care este tratamentul fiscal și declarativ pentru ABC SRL?

Soluție: Conform dispozițiilor art. 316 alin.(11) lit.a) din Codul fiscal, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol: dacă este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală, de la data declarării ca inactivă.

La alin. (13) se arată ca persoanele impozabile aflate în situațiile prevăzute la alin. (11) au obligația să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 322, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

La alin. (15) se arată că data anulării înregistrării în scopuri de TVA înscrisă în decizie este data prevăzuta la alin. (11).

Este important de precizat faptul că anularea înregistrării în scopuri de TVA produce la furnizor/prestator efectele prevăzute la art.11 alin.(6) si (8) de la data prevăzută la alin.(11) și în cazul beneficiarului produce efectele prevăzute la art.11 alin.(7) și (9) din ziua următoare datei operării anulării înregistrării în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulată.

Prin urmare, pentru luna octombrie societatea va depune decont de TVA formular 300 pentru perioada cu cod de TVA valabil.

Conform art.11 alin.(6), contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, declarați inactivi conform Codului de procedură fiscală, care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate, sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute de prezentul cod, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate, în cazul înregistrării în scopuri de TVA conform art.316 alin.(12), persoana impozabilă își exercită dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri și/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea taxei în primul decont de taxă prevăzut la art. 323 depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.

După înregistrarea în scopuri de taxă conform art.316 alin.(12), pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, contribuabilii emit facturi în care înscriu distinct taxa pe valoarea adaugată colectată în perioada respectivă, care nu se înregistrează în decontul de taxă depus conform art. 323.

Potrivit prevederilor art. 324 alin. (10), persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) și h) trebuie să depună o declarație privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate și/sau pentru achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a căror exigibilitate de taxa intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA, respectiv:

  1. taxa colectată care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate și/sau pentru achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA;
  2. taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, dar a căror exigibilitate de taxa potrivit art. 282 alin. (3)-(8) intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA.

Așadar, după anularea codului de TVA, societatea va trebui să depună și formularul 311.

Practic pentru luna octombrie, ABC SRL va depune două deconturi de TVA – formularul de TVA 300 “Decont de TVA” și  formularul 311-Declaratie privind TVA.

În perioada în care societatea figurează cu codul de TVA anulat din oficiu, dar efectuează livrări de bunuri și servicii taxabile în România, inclusiv achiziții intracomunitare de bunuri/servicii impozabile în România, este obligatorie plata efectivă a TVA datorată care se raportează prin formularul cod 311 “Declarație privind taxa pe valoarea adaugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adaugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Este important de precizat faptul că suma TVA care nu poate fi dedusă în perioada în care figurează cu codul TVA anulat din oficiu, aferentă achizițiilor de bunuri și servicii necesare desfășurării activității economice, reîntregește costul de achiziție al bunurilor/serviciilor.

 

error: Content is protected !!
RSS
Follow by Email