Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Aplicarea sistemului “split payment TVA” – proiect de OG

tva

Data publicării: 24 august 2017

Numeroase schimbări importante în mai multe zone cheie ale fiscalității sunt incluse  într-un proiect de ordonanță pentru modificarea Codului fiscal, publicat în data de 7 august 2017, pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și aflat în consultare publică. Printre modificările prevăzute în proiect, se prevede plata defalcată a TVA („Split payment VAT).

Astfel, potrivit proiectului de act normativ aflat zilele acestea în dezbatere publică firmele înregistrate în scopuri de TVA ar urma să fie obligate, începând cu luna octombrie 2017, să-și deschidă un nou cont, dedicat taxei pe valoarea adaugată (TVA). Pentru luna menționată, societățile vor avea obligația să deschidă cel puțin un cont distinct pentru încasarea și plata TVA, pe care să îl comunice tuturor furnizorilor și beneficiarilor.

Este important de subliniat faptul că introducerea unui nou mecanism pentru colectarea TVA, cunoscut sub numele de split payment, este una dintre măsurile incluse în programul de guvernare asumat de actualul Guvern.

Prin urmare, opțional din septembrie, dar obligatoriu începând cu 1 octombrie 2017, firmele înregistrate în scopuri de TVA își vor mai deschide un cont bancar, dedicat TVA. Mai exact, din acest cont special, deschis la Trezorerie sau la bănci, așa cum vom arăta mai jos, societățile nu vor putea retrage bani, aceștia urmând a fi blocați pentru transferul taxei către stat sau furnizori.

Conform dispozițiilor enunțate în proiectul de act normativ, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea TVA, aceste conturi urmând să fie deschise în lei sau valută, după caz.

Plata defalcată a TVA se va aplica pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al taxei, astfel că firmele și instituțiile publice, indiferent că sunt sau nu plătitoare de TVA, vor avea obligația de a achita contravalorea TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator.

Mai exact, noul mecanism va presupune, în principal, următoarele:

 • deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA;
 • plata de către beneficiari – instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operațiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului;
 • virarea/depunerea TVA aferente încasărilor în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar de către furnizor/prestator în contul sau de TVA în termen de trei zile de la încasare;
 • utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat;
 • posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF;
 • interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA.

Astfel, firmele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor trebui să deschidă conturile pentru încasarea și plata taxei la unități ale trezoreriei statului sau la instituții de credit (bănci) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • structura codului IBAN aferent conturilor să conțină în mod unic șirul de caractere TVA;
 • nu permit eliberarea de numerar din acest cont.

Mai mult decât atât, de la 1 ianuarie 2018, băncile vor fi obligate să mai asigure, pentru debitarea și creditarea contului de TVA, un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacțiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:

 • la debitarea contului de TVA, existența unui IBAN beneficiar care să conțină în structura sa șirul de caractere TVA;
 • permiterea debitării contului în următoarele situații: sume achitate într-un alt cont decât un cont de TVA, ca urmare a virării eronate, ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată; sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit; sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilități, în cazul instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA; alte sume rezultate din operațiuni stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

De altfel, în cazul în care condițiile de mai sus nu vor fi respectate, instituțiile de credit nu vor procesa tranzacțiile respective.

Proiectul de ordonanță lansat de MFP stabilește că vor fi considerate contravenții următoarele fapte:

 • plata TVA de către persoanele impozabile și instituțiile publice în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în condițiile în care acesta a comunicat beneficiarului un cont de TVA;
 • nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, a obligațiilor de a-și deschide cont de TVA și a celor legate de debitarea contului de TVA;
 • nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, a obligațiilor privind virarea TVA în propriul cont de TVA, în urma diverselor încasări;
 • debitarea contului de TVA de către titular în alte condiții decât cele prevăzute de documentul citat în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

Astfel, prima și ultima dintre faptele enumerate vor fi sancționate cu amenzi egale cu 50% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Pentru cea de-a doua faptă din lista de mai sus, documentul prevede o amendă cuprinsă între 2.000 și 4.000 de lei, în timp ce nerespectarea obligațiilor privind virarea TVA în propriul cont de TVA, în urma diverselor încasări, va atrage o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Totuși, în primele 48 de ore de la încheierea procesului-verbal sau de la comunicare, va fi posibilă plata a jumătate din amenda prevăzută.

Este important de precizat faptul că prevederile prezentate sunt incluse într-un proiect de act normativ și nu se aplică momentan.

Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.