Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Veniturile din criptomonede trebuie declarate, pentru prima oară, în anul 2020, după ce Codul fiscal a fost modificat pentru ca raportarea lor să fie obligatorie în mod oficial. Reamintim faptul că Legea nr.30/2019, publicată în Monitorul Oficial nr.44/17.01.2019, include în mod expres câștigurile din transferuri de criptomonede în categoria veniturilor impozabile din alte surse. Astfel, […]

Situație: Care este tratamentul fiscal al impozitului pe venit în cazul unei microîntreprinderi care sponsorizează un club sportiv? Soluție: Reglementările legale referitoare la deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea entităților nonprofit, efectuate de către societățile cu statut fiscal de microîntreprinderi, prevăzute de Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și […]

Reamintim faptul că Ordinul MFP nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial nr.5 din data de 7 ianuarie 2020. Potrivit art.7 pct.24 din […]

Data publicării: 13 Februarie 2020   Ordinul nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial (Partea I) nr.5 din data de 7 ianuarie 2020. Odată […]

Data publicării: 13 Februarie 2020 Pentru vehiculele rutiere, care nu depășesc 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, se limitează la 50% dreptul de deducere a TVA aferente: – cumpărării, – achiziției intracomunitare, […]

Data publicării: 22 Noiembrie 2019 Potrivit prevederilor art 67 alin.(2) din Legea 31/1990, modificate prin Legea 163/2018 dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. În […]