Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Data publicării: 22 Noiembrie 2019 Potrivit prevederilor art 67 alin.(2) din Legea 31/1990, modificate prin Legea 163/2018 dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. În […]

Data publicării: 15 Noiembrie 2019 Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în data de 28 octombrie 2019, pe website-ul propriu, formularul D2: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D2.html Menționăm că de la apariția versiunii inițiale, D2 s-a modificat deja, din cauza unor probleme de generare a fișierelor xml.  Acesta va avea două funcții: Cererea de anulare a obligațiilor […]

Data publicării: 29 iulie 2019 Situație: Ce implicații fiscale are acordarea unui tichet cadou, cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate în cadrul companiei?  Soluție: Potrivit art.76 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu […]

Data depunerii: 29 iulie 2019 Regulile pentru raportările contabile semestriale, cu termen de depunere pe 14 august 2019, se regăsesc în Ordinul MFP nr.2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile. Potrivit documentului, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie […]

Data publicării: 09 aprilie 2019 Situație: Legat de formularul 107, o microîntreprindere care în anul 2018 a sponsorizat o asociație, aceasta nefiind acreditată cu cel puțin un serviciu conform legii, este obligată să depună acest formular 107 privind contractele de sponsorizare?  Soluție: Conform Legii sponsorizării nr.32/1994, cu modificările și completările ulterioare, sponsorizarea este actul juridic […]

Data publicării: 21 martei 2019 Situație: Pentru un client al societății ABC SRL s-a pus în aplicare un plan de reorganizare confirmat printr-o sentință judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014, definitivă, prin care creanța respectivă devine nulă. În aceste condiții are ABC SRL dreptul de a ajusta TVA ?  Soluție: Potrivit legislației în vigoare, […]