Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Declararea impozitului pe profit pentru ONG-uri

images (9)

Data publicării: 25 februarie 2019

Conform Codului fiscal, termenul anual obișnuit pentru declararea și plata impozitului pe profit este data de 25 martie a anului următor. Astfel, impozitul pe profit pentru anul 2018 trebuie raportat și achitat, de către firme, până pe 25 martie 2019.

Totuși, în cazul organizațiilor nonprofit, termenul este programat cu o lună mai devreme, astfel ca impozitul pe profit pentru 2018 trebuie raportat și achitat până la data de 25 februarie 2019.

Menționăm că pentru declarare se utilizează, conform Ordinului Fiscului nr.3386/2016, formularul 101 „Declarația privind impozitul pe profit”. Declarația privind impozitul pe profit, care are din data de 12 februarie 2019 și o nouă versiune electronică, se completează cu ajutorul programului de asistenta oferit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Reamintim faptul că, începând din 2019, formularul se completează și se transmite exclusiv online.

Cota folosită la impozitarea profitului este de 16%.

Astfel, potrivit Codului fiscal, în cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal următoarele categorii de venituri sunt neimpozabile:

 • cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor;
 • contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;
 • taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;
 • veniturile obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive;
 • donațiile, precum și banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
 • veniturile din dividende, dobânzi, precum și din diferențele de curs valutar aferente disponibilităților și veniturilor neimpozabile;
 • veniturile din dobânzi obținute de casele de ajutor reciproc din acordarea de împrumuturi potrivit legii de organizare și funcționare;
 • veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
 • resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;
 • veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxa de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
 • veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizațiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
 • veniturile obținute din reclamă și publicitate, veniturile din închirieri de spații publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărți, reviste, ziare, realizate de organizațiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare și funcționare, din domeniul culturii, cercetării științifice, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de comerț și industrie, organizațiile sindicale și organizațiile patronale; nu se includ în această categorie veniturile obținute din prestări de servicii de intermediere în reclamă și publicitate;
 • sumele primite ca urmare a nerespectării condițiilor cu care s-a făcut donația/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva că sumele respective să fie utilizate de către organizațiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului și obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
 • veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
 • sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV al Codului fiscal;
 • sumele colectate de organizațiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor.

Totodată, actul normativ prevede ca, pentru calculul rezultatului fiscal, sunt neimpozabile și alte venituri realizate, până la echivalentul în lei a 15.000 de euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile din lista de mai sus.

ONG-urile datorează impozit pe profit pentru partea de profit impozabil care corespunde veniturilor, fiind exceptate veniturile neimpozabile. La această parte se aplică acea cotă de 16%.

Este important de precizat faptul că declarația 101 se depune chiar dacă ONG-urile au înregistrat numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile.