Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Defectarea casei de marcat electronică – precizări ANAF

casa-de-marcat

Data publicării: 17 octombrie 2018

Defectarea aparatelor de marcat este o situație în care se poate regăsi oricare utilizator, iar problema înlocuirii ori defectării memoriei fiscale este cu atât mai frecventă.

Astfel, orice utilizator de aparate de marcat cu jurnal electronic trebuie să aibă în vedere câteva mici proceduri când se confruntă cu astfel de situații.

Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a venit cu câteva precizări în acest sens pentru un contribuabil lipsit temporar de aparatul de marcat din cauza unei defecțiuni.

Reamintim faptul că firmele românești sunt obligate, în aceasta perioadă, să treacă exclusiv la folosirea caselor de marcat cu jurnal electronic.

Astfel, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2018 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a fost acordat un termen de grație de 3 luni, în care nu se aplică sancțiunile prevăzute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic.

Termenele de grație (până la care nu se aplică sancțiunile pentru nedotarea cu noile aparate de marcat) stabilite prin OUG nr.44/2018 sunt 1 septembrie 2018 (contribuabili mari și mijlocii), respectiv 1 noiembrie 2018 (contribuabili mici).

Amenzile pentru cei care nu se conformează sunt acoperite acum de Legea prevenirii, tocmai pentru că încă există probleme practice în trecerea la noile aparate. Prin urmare, la prima abatere constatată de autoritățile fiscale nu se vor da amenzi.

În cea mai recentă sesiune online de lămuriri pe tema utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), s-a pus următoarea problemă:

Ce se întâmplă atunci când un AMEF este dus în service pentru reparații în urma unor defecțiuni și utilizatorul nu poate folosi o perioadă respectivul aparat. Care sunt obligațiile celui care utilizează aparatul defect, în plan fiscal?

Potrivit ANAF, atunci când AMEF se defectează, utilizatorul trebuie să scrie acest lucru în cartea de intervenții a aparatului, alături de data și ora la care s-a anunțat defectarea acestuia. Trebuie obligatoriu păstrată notificarea, de asemenea.

“Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepția taximetriștilor, înregistrează toate operațiunile efectuate în această perioadă în registrul special, care se completează fără ștersături și fără spații neutilizate (…) Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii emit chitanțe pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clienților, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015”, explică ANAF.

Ulterior, când se repune în funcțiune aparatul, tehnicianul service-ului va trece în registrul special, imediat după ultima înregistrare a operațiunilor utilizatorului, data și ora începerii funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale tehnicianului.

ANAF a mai reamintit și de obligația de a anunța distribuitorul sau unitatea de service despre defectarea sau umplerea memoriei fiscale, precum și despre orice alte situații în care e necesară înlocuirea memoriei.

“Facem următoarele precizări:

  • La înlocuirea memoriei fiscale, datele înregistrate pe întreaga perioadă de funcționare, începând cu operația de fiscalizare a memoriei fiscale, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din OUG 28/1999 vor fi tipărite, iar pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din aceeași ordonanță vor fi înregistrate la nivel de an, luna, zi pe un suport electronic și păstrate la utilizator. Pe suportul electronic se vor înscrie și toate jurnalele electronice ce au fost inițializate pe perioada de funcționare a memoriei fiscale înlocuite;
  • Atunci când natura defecțiunii nu permite citirea memoriei fiscale sau a oricărui jurnal electronic, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu aparatul de marcat electronic fiscal, distribuitorii autorizați sunt obligați ca, în maximum 7 zile de la înlocuirea memoriei fiscale, să asigure citirea acestora prin mijloace proprii;
  • În cazul și în intervalul de timp prevăzute la pct. 2) utilizatorii sunt obligați să îndeplinească cerințele menționate la pct. 1)”, precizează ANAF.

În plus, trebuie anunțat ANAF, în cel mult 24 de ore de la intervenție și în scris, atunci când defecțiunea este de așa natură încât nu se poate face citirea memoriei fiscale de către distribuitorul autorizat, prin mijloace proprii.

“În situația în care natura defecțiunii nu permite distribuitorului autorizat citirea prin mijloace proprii a memoriei fiscale sau a jurnalului electronic al aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta înregistrează informația în registru în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la efectuarea intervenției”, a mai adăugat ANAF.