Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Depunerea formularului 205 pentru anul 2018

factura-fiscala

Data publicării: 19 ianuarie 2019

Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), declarația 205 se depune până la data de 31 ianuarie 2019, de către:

  • Plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursa a impozitului, pentru: venituri din dividende; venituri din dobânzi; venituri din lichidarea unei persoane juridice; venituri din premii; venituri din jocuri de noroc cu impunere finală; venituri din alte surse; venituri din pensii; venituri realizate de persoanele fizice dintr-o asociere fără personalitate juridică constituită cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unei activități (impozitul se declară în declaratia 205 pentru veniturile obținute în perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018, conform art.132 alin. 2 din Codul fiscal în vigoare până la 23.03.2018)
  • Organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit:
  • câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
  • venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker.

Reprezentanții ANAF menționează în comunicat că cei care nu vor depune Declarația 205 sunt:

– plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor, plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – formular 112.

Fac excepție, pentru perioada 01.01-22.03.2018, plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, arendă sau dintr-o asociere fără personalitate juridică între persoane fizice și persoane juridice, au obligația depunerii formularului 205.

Reamintim faptul că Formularul 205 a fost aprobat prin OpANAF nr.3695 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice și modificat prin OpANAF nr.3726/29.12.2017.