Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Derogare UE pentru un nou plafon de scutire de TVA (300.000 lei)

tva

Data publicării: 02 noiembrie 2017

Potrivit unui proiect de act normativ aflat momentan la Camera Deputaților, plafonul actual de 220.000 de lei, de la care firmele sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA), va fi majorat la 300.000 de lei.

Este foarte important de precizat faptul că, pentru ca nouă măsură să poată fi aplicată, autoritățile au cerut o aprobare în acest sens din partea autorităților europene, aceasta fiind oficializată zilele trecute.

Concret, trebuie reținut că, deși există o derogare de la autoritățile UE, România trebuie să legifereze noul plafon pentru ca acesta să poată fi aplicat efectiv.

Astfel, noi reguli pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au statutul de mică întreprindere sunt incluse în Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, document adoptat în iunie de Senat și care momentan se afla la Camera Deputaților, în asteptarea votului decisiv.

Prin urmare, actualul plafon de 220.000 de lei, până la care firmele sunt scutite de TVA, va fi majorat până la 300.000 de lei.

Astfel, persoanele impozabile înființate înainte de 1 ianuarie 2017 vor fi obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul 220.000 de lei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și data de 1 a lunii următoare celei în care va intra în vigoare actul normativ.

În situația în care nu vor depăși acest indicator în perioada menționată anterior, aceste firme vor fi obligate să solicite codul de TVA doar dacă vor realiza, până la finalul anului în curs, o cifra de afaceri de cel puțin 300.000 de lei, cu mențiunea ca la determinarea acestui plafon va fi luată în considerare și cifra de afaceri realizată în perioada de referință.

Referitor la firmele înființate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și data de 1 a lunii următoare celei în care va intra în vigoare actul normativ, acestea vor fi obligate să obțină codul de TVA dacă vor depăși, în intervalul respectiv, plafonul de 220.000 de lei. Înregistrarea va fi obligatorie și pentru acele firme mici ce nu vor atinge plafonul indicat în perioada menționată, dar care îl vor depăși pe cel de 300.000 de lei până la 31 decembrie 2017.

Este de subliniat faptul că excepție de la aceste prevederi vor face persoanele impozabile pentru care obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA ar interveni ulterior datei de 1 a lunii următoare celei în care documentul analizat va intra în vigoare.

Astfel, acestea nu vor fi nevoite să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situația în care vor depăși noul plafon, de 300.000 lei, până la sfârșit de 2017.

În același timp, persoanele impozabile care se vor constitui după data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a noilor prevederi vor fi obligate să plăteasca TVA doar în cazul în care vor avea, de la înființare și până la final de 2017, o cifră de afaceri de cel puțin 300.000 de lei.

Conform proiectului de act normativ, firmele care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada amintită mai sus, ca urmare a depășirii plafonului actual de scutire (220.000 de lei), vor putea solicita, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care vor intra în vigoare noile prevederi, scoaterea din evidenta plătitorilor de TVA, cu condiția să nu fi depășit și plafonul de 300.000 de lei.

Scoaterea din evidența firmelor plătitoare de TVA va fi posibilă și pentru firmele ce au obținut codul de TVA până la final de 2016 și nu au depășit, anul trecut, plafonul de 220.000 de lei. Astfel, acest lucru va putea fi cerut începand cu data de 1 a lunii următoare celei în care actul citat se va aplica, cu respectarea condiției menționate și anterior: încadrarea în noul plafon, de 300.000 de lei, până la data solicitării.

În continuare, pentru ca inititiva legislativă expusă anterior să fie posibilă era nevoie de o nouă derogare, care a fost oficializată zilele trecute.

Decizia nr.1855 a Consiliului Uniunii Europene de autorizare a României să aplice o măsura specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugată  a fost adoptată și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.265L din data de 10 octombrie 2017.

Este util de menționat faptul că, în lipsa unei aprobări din partea autorităților europene, de la 1 ianuarie 2018 ar fi trebuit să se revină la plafonul anterior de scutire (35.000 de euro), în contextul în care cel de 65.000 de euro (220.000 de lei) este valabil, până la finalul lui 2017.

Codul fiscal stabilește, la articolul 310, că persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, adică 220.000 de lei, poate aplica regimul special de scutire pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform normelor în vigoare.

Reamintim faptul că cifra de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea scutirii de taxă este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, operațiunile scutite cu drept de deducere și cele scutite fără drept de deducere, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția:

  • livrărilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă;
  • livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

O persoană impozabilă nou-înființată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activității economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, sub plafonul de scutire și nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare.

Atenție! Proiectul de act normativ nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta are nevoie de aprobarea Camerei Deputaților, promulgarea prin decret prezindențial și publicarea în Monitorul Oficial.