Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Facilități fiscale pentru domeniul construcțiilor de la 1 ianuarie 2019

taxe

Data publicării: 09 ianuarie 2019

Ordonanță de urgență (OUG) nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018.

Potrivit prevederilor art.71 din OUG nr.114, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Codul muncii, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Conform ordonanței, prevederile de mai sus se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din OUG nr.114/2018, după cum urmează:

  • angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții care cuprind:

(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;

(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei; 0812 – Extracția pietrisului și nisipului;

711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică

  • angajatorii care realizează cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea.

Este important de precizat faptul că, pentru domeniul construcțiilor s-au introdus și o serie de facilități fiscale.

Prima facilitate se referă la eliminarea impozitului pe venitul din salarii. Prin urmare, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care cuprind codurile CAEN precizate mai sus;
  • angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
  • veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 si 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă;
  • scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii (a se vedea art.60 pct.5 din Codul fiscal modificat de OUG nr.114/2018).

În plus, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) scade cu 3,75 puncte procentuale (a se vedea art.138^1 alin.(1) din Codul fiscal modificat de OUG nr.114/2018). Astfel CAS va fi 21,25%.

O altă facilitate se referă la CAS datorat de angajatori pentru activitățile desfășurate în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă – 0%.

În ceea ce privește CASS, sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate persoanele fizice pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv (a se vedea art.154 alin.(1) lit.r) din Codul fiscal modificat de OUG nr.114/2018).

În plus, cota contribuției asiguratorii pentru muncă este redusă de la 2,25% la 0,3375%.

Este important de precizat faptul că persoanele fizice care își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal sunt asigurate în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției.

Aceste persoane beneficiază în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, conform legislației în vigoare, inclusiv de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuției asiguratorii pentru muncă prevăzută de Codul fiscal.

Perioadele lucrate în sectorul construcțiilor de către persoanele prevăzute mai sus constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de somaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare (a se vedea art.68 din OUG nr.114/2018).