Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Firmele cu capital social de minim 45.000 lei – opțiune pentru impozit pe profit – proiect modificări

taxe

Data publicării: 07 decembrie 2017

Conform actualelor reglementări, firmele obligate să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru achitarea impozitului pe profit, cu condiția să aibă un capital social de minimum 45.000 de lei. Este important de menționat faptul că posibilitatea va fi valabilă și din ianuarie 2018, atunci când regimul fiscal aplicabil microfirmelor se va modifica substanțial. Această opțiune se va putea aplica, însă va trebui îndeplinită o nouă condiție: societățile în cauză să aibă cel puțin doi angajați.

Noile dispoziții au fost adoptate în data de 4 decembrie de către Senat și vin să modifice Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 79/2017 care eliminase, printre altele, posibilitatea firmelor de a trece la aplicarea impozitului pe profit în cazul deținerii unui capital social de cel puțin 45.000 de lei.

Reamintim faptul că OUG nr.79 a fost publicata în Monitorul Oficial nr.885 din data de 10 noiembrie și se va aplica începând cu 1 ianuarie 2018.

Totuși, ca oricare altă ordonanță emisă de Executivul României, și documentul citat are nevoie de aprobarea prin lege de către Parlament pentru a produce efecte în continuare.

Prin urmare, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.79/2017 a fost adoptat în 4 decembrie de senatori, cu modificări importante față de forma stabilită inițial de Guvern.

În continuare, documentul va ajunge pentru votul final la deputați, cei care vor decide practic asupra formei finale a ordonanței.

Așa cum am precizat și anterior, în forma aprobată de Senat, documentul reintroduce posibilitatea firmelor care au subscris un capital social reprezentând cel puțin suma de 45.000 de lei de a opta pentru aplicarea impozitului pe profit, cu o nouă condiție însă: existența a cel puțin doi salariați.

Prin urmare, firmele care îndeplinesc condițiile de mai sus și restul criteriilor pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor vor putea trece la aplicarea impozitului pe profit începând cu trimestrul în care condițiile sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind valabilă în condițiile menținerii valorii capitalului social și a numărului de salariați.

Este util de reamintit faptul că, potrivit normelor în vigoare, salariat înseamnă acea persoană angajată cu contract individual de muncă (CIM) cu normă întreagă, dar condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

  • au persoane angajate cu CIM cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
  • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

OUG nr.79/2017 stabilește ca, în cazul în care numărul de salariați se modifică pe parcursul anului fiscal, cotele de impozitare aplicabile microfirmelor (1%, în cazul celor cu cel puțin un salariat, sau 3%, pentru cele ce nu au angajați) se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea.

Este foarte important de menționat faptul că senatorii au păstrat noul plafon de venituri în funcție de care o companie va datora impozit pe veniturile microîntreprinderilor, de un milion de euro (majorat de la 500.000 de euro), dar și posibilitatea companiilor ce activează în domenii precum cel bancar sau jocuri de noroc de a putea aplica, la rândul lor, sistemul micro.

Potrivit actualelor reglementări, firmele care au un capital social la înființare de cel puțin 45.000 de lei sau îl completează pe parcurs până la acest nivel pot trece la impozitarea pe profit începând cu trimestrul în care această condiție este îndeplinită, prin depunerea la ANAF a formularului 010.

Procedura de majorare a capitalului social este prevăzută în Legea societăților nr. 31/1990.