Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Impozit specific vs. impozit pe profit (legea nr.177)

taxe

Data publicării: 14 august 2017

În Monitorul Oficial  nr. 584 din data de 21 iulie 2017 s-a publicat Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Noile prevederi ale Codului fiscal introduc un articol în care se menționează în mod expres că plafonul de 500.000 euro aplicabil microîntreprinderilor este valabil și persoanelor juridice romane care intră sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

De asemenea, se precizează în mod expres că prevederile Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe venitul microîntreprinderilor prevalează față de prevederile Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific.

Astfel, persoanele juridice care desfășoară activități din sfera impozitului specific și au înregistrat venituri totale în anul 2016 cuprinse între 100.001 și 500.000 euro și care îndeplinesc și celelalte condiții impuse de Codul fiscal, sunt obligate la plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Reamintim celalalte condiții menționate la art.47 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (condiții care trebuie îndeplinite cumulativ):

  • a realizat venituri, altele decât cele din activități desfășurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, în domeniile jocurilor de noroc sau activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zacămintelor petroliere și gazelor naturale;
  • a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
  • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro (noul plafon introdus);
  • capitalul social a fost deținut de persoane, altele decât statul și autoritățile locale;
  • nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești.

Astfel, conform Legii nr.177, anumite entități vor trece de la impozit specific la microîntreprinderi începând cu 01 august 2017 și nu vor mai declara impozitul specific/impozitul pe profit până la 25 iulie 2017.

Prin art. I pct. 4 din Legea nr.177, la articolul 48 din Codul fiscal, dupa alineatul (7) s-a introdus un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Persoanele juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 și care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, îndeplinind și celelalte condiții prevăzute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv. Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin excepție de la prevederile art. 41 si 42, până la acest termen se calculează, se declară și se platește impozitul specific unor activități, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – sfârșitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activități aferent acestei perioade se determină prin impărțirea impozitului specific anual la 365 de zile și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 – sfârșitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activități se aplică și celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile și cheltuielile înregistrate în această perioadă, iar rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade.”

Prin urmare, una dintre modificările aduse de Legea 177 se referă la sistemul de impunere aplicat de societățile care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 și care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv. Aceste entități vor plati impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 01 august 2017 dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal (amintite mai sus).