Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Împrumuturi între entități afiliate – speță

images (1)

Data publicării: 28 septembrie 2016

Situație:

O societate nou-înființată, Omega SRL, plătitoare de TVA și impozit pe microîntreprindere, are ca membri fondatori două persoane fizice cu cote de participare de 30%, respectiv 70%.

Fiecare dintre asociați au calitatea de administrator la o altă societate plătitoare de TVA și impozit pe profit.

Nelămuriri:

Sunt considerate afiliate cele trei societăți? Cum poate împrumuta una dintre societăți pe cea nou-înființată? În baza unui contract de împrumut (fără dobândă) cu un termen fix sau în baza unei facturi de avans (urmând stornarea ei la restituirea avansului)?

Soluție:

Conform art.7, pct.26 din Codul Fiscal, societățile sunt afiliate deoarece dețin indirect – prin deținerile persoanelor fizice afiliate – mai mult de 25% din titlurile de participare.

Împrumuturile ocazionale – astfel încât să nu capete titlu profesional – între societăți nu sunt interzise de lege.

Ținând cont de statutul de societăți afiliate, Omega SRL trebuie să fie atentă la încălcarea art.7 punctul 33 din noul Cod fiscal:

“33. Principiul valorii de piață – atunci când condițiile stabilite sau impuse în relațiile comerciale sau financiare între două persoane afiliate diferă de acelea care ar fi existat între persoane independente, orice profituri, care în absența condițiilor respective ar fi fost realizate de una dintre persoane, dar nu au fost realizate de acestea din cauza condițiilor respective, pot fi incluse în profiturile acelei persoane și impozitate corespunzător.”

Din acest motiv, este preferabil ca împrumutul să fie acordat cu o dobândă ce ar fi fost percepută de o altă firmă, neaflată în relația de afiliere.

Desigur, o altă firmă neafiliată ar fi avut dreptul să acorde acest împrumut fără dobândă, dar pentru aplicarea unei variante prudente este de preferat ca în contractul de împrumut să se prevadă o dobândă.

Este important de precizat faptul că nu există în legislație o dobândă minimă obligatorie.

Dobânda trebuie stabilită având în vedere, de exemplu, următoarele criterii: suma și durata împrumutului, natura și scopul acestuia, garanția, riscurile de schimb valutar etc.

De exemplu, se poate aplica dobânda minimă pe care o aplică băncile comericale sau dobânda minimă acceptată la deducere de art. 27 din Codul fiscal, care prevede:

“(7) În cazul împrumuturilor obținute de la alte entități, cu excepția celor prevăzute la alin. (6), dobânzile deductibile sunt limitate la:

 1. Nivelul ratei dobânzii de politică monetară a Băncii Naționale a României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; și
 2. Nivelul ratei dobânzii anuale de 4%, pentru împrumuturile în valută. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută se actualizează prin hotărâre a Guvernului.”

Este foarte important ca la redactarea contractului de împrumut să nu se piardă din vedere elemente esențiale, fără existența cărora A.N.A.F. ar putea reconsidera operațiunea, cum ar fi: termenele de rambursare, penalitățile pentru nerespectarea acestora etc.

Practic, contractul trebuie încheiat la fel cum s-ar fi întâmplat dacă părțile implicate nu erau afiliate, respectându-se condițiile de piață.

Mai trebuie luat în considerare că, în conformitate cu art. 108 din Codul de procedură fiscală:

“(2) În vederea documentării respectării principiului valorii de piață contribuabilul / plătitorul care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate are obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent, contribuabilul / plătitorul are obligația de a prezenta dosarul prețurilor de transfer. Cuantumul tranzacțiilor pentru care contribuabilul / plătitorul are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conținutul dosarului prețurilor de transfer, precum și condițiile în care se solicită acesta se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.”

Monografia contabilă la societatea care acordă împrumutul:

 • Acordarea împrumutului:

4511                            =                     5121

“Decontări între entități afiliate”              “Conturi la bănci în lei”

 • Dobânda de primit:

4518                          =                             472

“Dobânzi aferente decontărilor                   “Venituri înregistrate în avans”

între entități afiliate”

Creditorul va recunoaște veniturile din dobânzi conform punctelor 53 și 448 din O.M.F.P. nr. 1.802/2015, respectiv:

“(4) Principiul contabilității de angajamente se aplică inclusiv la recunoașterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadența acesteia.”

 1. – (1) Veniturile din redevențe, chirii, dobânzi și dividende se recunosc astfel:
 2. a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv.
 • Recunoașterea dobânziii conform contractului (la momentul în care are dreptul să primească dobânda, chiar dacă debitorul întârzie plata)

472                           =                 766

“Venituri înregistrate în avans”               “Venituri din dobânzi”

 • Încasarea ratelor:

5121                                    =                      %

“Conturi la bănci în lei”                                        4511

“Decontări între entitățile afiliate”

4518

“Dobânzi aferente decontărilor

intre entitatile afiliate”

Monografia contabilă la societatea care primește împrumutul:

 • Primirea împrumutului:

5121                     =                               4511

“Conturi la bănci în lei”                       “Decontări între entitățile afiliate”

 • Dobânda de plătit:

471                             =                            4518

“Cheltuieli înregistrate în avans”          “Dobânzi aferente decontărilor între

entitățile afiliate”

 • Recunoașterea cheltuielilor cu dobânda:

666                        =                         471

“Cheltuieli privind dobânzile”                    “Cheltuieli înregistrate în avans”

 • Plata împrumutului:

%                           =                      5121

4511                                 “Conturi la banci in lei”

“Decontări între entitățile afiliate”

4518

“Dobânzi aferente decontărilor între

entitățile afiliate”