Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Noile contribuții sociale și salariul minim – de la 1 ianuarie 2018

taxe

Data publicării: 07 decembrie 2017

Conform Hotărârii de Guvern nr.846 din data de 29 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr.950, Partea I, salariul minim pe economie va creste, de la 1 ianuarie 2018, de la 1.450 de lei la 1.900 de lei.

Este important de subliniat faptul că salariul net nu va înregistra o creștere similară din cauza transferului contribuțiilor la pensii (CAS) și sănătate (CASS) în totalitate în sarcina salariaților și reducerii impozitului pe venituri la 10%.

De exemplu, o persoană plătită în prezent cu salariul minim brut pe economie, respectiv 1.450 de lei, câștigă, de fapt, aproximativ 1.065 de lei. Începând cu anul 2018, conform prevederilor din actul normativ amintit mai sus, câștigul lunar brut va crește la 1.900 de lei, însă câștigul lunar net al unei persoane aflată în aceasta situație va crește la doar 1.162 de lei.

Astfel, o creștere de 450 de lei a salariului brut va determina, de fapt, o creștere a câștigului net de aproximativ 97 de lei.

Aceasta discrepanță se datorează reducerii numărului de contribuții sociale și transferului contribuțiilor pentru CAS și CASS de la angajator la angajat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În continuare, obligația de a calcula, reține și plăți la bugetul de stat a acestor contribuții îi va reveni angajatorului.

În acest sens, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează cu privire la publicarea Ordonanței de urgență nr. 79 din noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2018 prevederile referitoare la Contribuțiile sociale se modifică după cum urmează:

1.   Contribuția de asigurări sociale (CAS):

Cotele de contribuții de asigurări sociale și persoanele obligate la plata acestora se modifică, astfel:

  • 25 % datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale;
  • 4 % datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
  • 8 % datorată în cazul condițiilor speciale de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Prin urmare, pentru veniturile din salarii cota de contribuție a angajatului la CAS va fi de 25% (anterior era de 10,5%), iar pentru angajator va fi de 4% sau 8%, în funcție de condițiile de muncă (anterior era de 15,8%).

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, baza lunară de calcul al CAS o va reprezenta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de baza minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

Contribuția se va datora doar în situația în care venitul net realizat în anul precedent raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, va fi cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția. În caz contrar, persoana poate opta pentru plata CAS (nu este obligată).

2.   Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS):

Cota de CASS este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății CASS, potrivit Codului fiscal.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, baza lunară de calcul al CASS o va reprezenta nivelul salariului de baza minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția. Contribuția se va datora doar în situația în care venitul net realizat în anul precedent raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, va fi cel putin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția. În caz contrar, persoana poate opta pentru plata CASS (nu este obligată).

3.   Contribuția la somaj:

– se abrogă.

4.   Contribuația pentru concedii și indemnizații de sănătate:

– se abrogă.

5.   Contribuția pentru accidente de muncă:

– se abrogă.

6.   Contribuția la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale:

– se abrogă

7.   Contribuția asiguratorie pentru muncă:

Angajatorii vor datora contribuția asiguratorie pentru muncă pentru veniturile din salarii plătite angajaților.

Cota contribuției asiguratorie pentru muncă este de 2,25%.

Baza lunara de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă o reprezintă suma câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor.

Din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfarșitul lunii în curs, o cotă de:

  • 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;
  • 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;
  • 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
  • 40%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;
  • 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.

Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia se va stabili prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Important! În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau diferențe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă și se aplică prevederile legale în vigoare în acea perioadă.

Contribuția datorată potrivit legii se calculează și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.