Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

O nouă obligație în cadrul operațiunilor de fuziune

images (8)

Data publicării: 13 Februarie 2020

 

Ordinul nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial (Partea I) nr.5 din data de 7 ianuarie 2020.

Odată cu apariția acestui ordin, se introduce în mod expres o nouă obligație în sarcina societăților participante la procedura de fuziune.

Astfel, potrivit art.14 din O.MFP nr.3781/2019, se introduce obligația societății absorbante de a se asigura, anterior încheierii protocolului de predare-primire, că societatea absorbită a întocmit și depus ultimele situații financiare anuale.

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților este reglementată prin Ordinul MFP nr.897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.711 si 711 bis din 22 septembrie 2015.

Referitor la raportările financiare elaborate în contextul fuziunii, Ordinul MFP 897/2015 cuprinde prevederi aplicabile situațiilor financiare întocmite cu ocazia fuziunii, fără a face precizări în ceea ce privește  situațiile financiare anuale, cu scop general, prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul MFP 897/2015 a fost completat, prin art.14 din Ordinul MFP nr.3781/2019, cu următoarele:

La întocmirea protocolului de predare-primire, societatea absorbantă se asigură că societatea absorbită și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege, referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, stabilite prin legea nr. 82/1991.

Această obligație a fost introdusă de către legiuitor motivat de faptul că la sfârșitul exercițiului financiar de raportare, societatea absorbită există din punct de vedere juridic și, drept consecința, aceasta are obligația de a elabora situații financiare anuale cu scop general.

În cazul în care societatea absorbită există din punct de vedere legal la finele exercițiului financiar de raportare, aceasta are obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare.

În condițiile în care societatea absorbită este radiată în perioada cuprinsă între data la care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și termenul de depunere a acestora, prevăzut de Legea nr.82/1991, aceste situații vor fi depuse înainte de încetarea existentei societății absorbite.

Reamintim faptul că Legea nr.82/1991 precizează că nerespectarea întocmirii, semnării și depunerii în termenul legal la MFP a situațiilor financiare anuale și, dupa caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile constituie contravenție.

Nerespectarea obligației se sancționează, potrivit prevederilor art.42 din Legea nr.82/1991 potrivit căreia:

„(1) Contravențiile prevăzute la art. 41 se sancționează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire și semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare”.

error: Content is protected !!