Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Obligații la Fondul pentru mediu – deșeurile de ambalaje

taxe

Data publicării: 11 martie 2019

Prin Ordinul nr. 149/2019, ministrul mediului a aprobat modificarea și completarea anexei la Ordinul nr.578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial (Partea I) nr.156/2019 din data de 27 februarie.

Aspecte legate de contribuția de 2 lei/kg pentru deșeurile de ambalaje:

 Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția prevazută la art.9 alin.(1) lit. d) din OUG nr.196/2005 (privind Fondul pentru mediu) revine:

 • operatorilor economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorilor economici care importă/achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu, responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;
 • operatorilor economici care supra-ambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și tertiare pe care le introduc pe piața națională;
 • operatorilor economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere – și nu numai “prima dată”, cum prevedea anterior metodologia – inclusiv pungi de transport din plastic, responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;
 • operatorilor economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje (responsabili pentru respectivele ambalaje).

Contribuția se plătește anual de către operatorii economici pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau încinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificare prin reciclare.

Cantitatea de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare prin reciclare se consideră ca fiind greutatea deșeurilor de ambalaje care intră în operația de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanțe.

Contribuția se plătește numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie corespunzătoare diferenței dintre cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională și cantitățile care au fost preluate de organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului  prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Este important de menționat faptul că ambalajele reutilizabile care se returnează furnizorilor interni și externi se înregistrează în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă.

Începând cu data de 31 martie 2019, ambalajele primare reutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l utilizate pentru produsele destinate consumului populației se înregistrează în evidențele contabile la valoarea prevăzută în Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Cantitatea de ambalaje care este reutilizată se recunoaște numai în baza înregistrărilor existente în evidențele contabile, în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Operatorii economici care realizează în mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, le pot îndeplini prin:

 1. valorificarea ambalajelor primare reutilizabile devenite deșeuri;
 2. valorificarea ambalajelor primare proprii folosite/preluate de la beneficiari, inclusiv a ambalajelor primare ale produselor importate/achiziționate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu, devenite deșeuri;
 3. valorificarea ambalajelor secundare și a ambalajelor pentru transport utilizate la livrarea mărfii și preluate de la beneficiari, inclusiv a ambalajelor secundare și a ambalajelor pentru transport ale produselor importate pentru utilizare sau consum propriu, devenite deșeuri.

Operatorii economici sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, pe fiecare tip de material, pentru:

 • cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare reutilizabile;
 • cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;
 • cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din ambalajele secundare și ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;
 • cantitățile de deșeuri de ambalaje primare, secundare și pentru transport rezultate din ambalajele produselor importate/achiziționate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu;
 • cantitățile de deșeuri de ambalaje din lemn, incredințate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc.

Operatorii economici sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare, prin alte forme de valorificare sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie, totale și pe fiecare tip de material, precum și informații cu privire la operatorii economici care au efectuat operațiunea de reciclare sau valorificare.

Important! Începând cu anul 2020, pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevăzuți la art. 26 și organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje numai cantitățile de ambalaje pentru care există obligația de declarare începând cu luna în care a fost încheiat contractul.

Precizăm că organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 se referă la organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.

 

error: Content is protected !!