Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Reprimirea din oficiu a codului de TVA anulat

tva

Data publicării: 24 august 2017

În Monitorul Oficial  nr. 584 din data de 21 iulie 2017 s-a publicat Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Printre altele, documentul aduce noi completări procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, unul dintre subiectele delicate din ultimii ani în zona fiscală.

Astfel, potrivit documentului menționat, este stabilit că acele firme cărora le-a fost anulat codul de TVA din motive precum nedepunerea de deconturi, depunerea de deconturi pe zero, asociați/administratori cu infracțiuni în cazierul fiscal să fie reînregistrate din oficiu în scopuri de TVA, atât timp cât își remediază situația care a condus la apariția riscului fiscal. În plus, în cuprinsul Codului fiscal nu se mai regăsește acum sintagma “nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică”.

Conform normelor în vigoare, anumite persoane impozabile sunt obligate să solicite organelor fiscale înregistrarea în scopuri de TVA, însaă acestea din urma vor refuza atribuirea codului de TVA firmelor care prezintă risc fiscal ridicat, stabilește documentul citat.

“Prin ordin al președintelui ANAF se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal”, dispune actul recent intrat în vigoare, ceea ce înseamna că acestea vor fi publice.

În cuprinsul actualei proceduri de înregistrare în scopuri de TVA, aprobată prin Ordinul ANAF nr.605/2017, principalele criterii în funcție de care este condiționată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

  • persoana impozabilă să nu se afle în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora – pentru asta, contribuabilul va depune o declarație pe propria răspundere;
  • asociații și/sau administratorii entității care solicită înregistrarea în scopuri de TVA să nu aibă înscrise în cazierul fiscal infracțiuni;
  • evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA.

Un aspect foarte important de precizat este acela că aprecierea intenției și capacității unei societăți de a desfășura o activitate economică în sfera TVA a fost eliminată din cuprinsul Codului fiscal, astfel că nu vom mai întâlni această sintagmă.

Prin urmare, organele fiscale nu vor mai putea să refuze înregistrarea în scopuri de TVA firmelor care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică, ci doar celor care care prezintă risc fiscal ridicat.

Chiar și în cazul acestora însa, atunci când situația care a condus la anularea codului de TVA va înceta, organul fiscal va proceda la reînregistrarea firmei respective în scopuri de TVA.

Este util de menționat faptul că, în motivarea propunerilor, parlamentarii au oferit și câteva exemple concrete în care firmele își vor recăpăta codul de TVA după ce vor îndrepta situația care a generat risc fiscal ridicat, fără să mai treacă prin filtrul criteriilor stabilite de ANAF privind analiza de risc.

Astfel, vor fi reînregistrate din oficiu în scopuri de TVA, fără a mai fi verificate din perspectiva riscului fiscal, firmele care, printre altele:

  • au depus deconturi pe zero;
  • nu au depus deconturi timp de șașe luni;
  • asociații/ administratorii au cazier fiscal.

Potrivit Codului de procedură fiscală, analiza de risc este o activitate prin care se urmărește identificarea riscurilor de neconformare aferente companiilor, în special când este vorba de impozitele, taxele și contribuțiile sociale datorate statului.

Conform procedurii, persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut. Astfel, înregistrarea în scopuri de TVA este acordată imediat contribuabililor încadrați în grupul de risc scăzut, în timp ce persoanele impozabile încadrate în grupe de risc mediu și ridicat sunt notificate de către ANAF, iar reprezentanții acestora invitați să își expună punctul de vedere.

Cu alte cuvinte, motivele care duceau la neacordarea sau anularea codului de TVA erau lipsite de transparență, firmele fiind practic în imposibilitatea de a identifica situațiile care conduc la neînregistrarea în scopuri de TVA și, implicit, de a le remedia.