Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Retragerea opțională din evidența plătitorilor de TVA – speță

tva

Data publicării: 13 octombrie 2017

Situație: O societate ABC SRL are cifra de afaceri sub pragul anului precedent.

Societatea va opta să se retragă din evidența plătitorilor de TVA. La ce dată va trebui să depună cererea de retragere astfel încât să nu mai fie plătitoare de TVA începând cu 1 ianuarie 2018?

 Soluție:

Potrivit dispozițiilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, retragerea din evidența plătitorilor de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire este posibilă dacă persoana impozabilă  respectivă  îndeplinește, cumulativ, următoarele două condiții:

  • în cursul anului calendaristic precedent nu a depășit plafonul de scutire de 220.000 lei;
  • la data solicitării retragerii din evidența plătitorilor de TVA nu a depășit plafonul de scutire pentru anul în curs.

Astfel, în condițiile retragerii din evidența plătitorilor de TVA, solicitarea se depune la organul fiscal competent între data de 1 si 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă respectivă, iar  anularea este  valabila de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Prin urmare, dacă societatea are drept perioadă fiscală trimestrul calendaristic, cererea de retragere trebuia depusă până pe data de 10 octombrie 2017, la închiderea trimestrului III 2017, dacă se dorește anularea înregistrării în scopuri de TVA începând cu luna ianuarie 2018.

În condițiile în care perioada fiscală este luna calendaristică, cererea de retragere trebuie depusă după închiderea lunii noiembrie 2017,  până pe data de 10 decembrie 2017.

Anularea înregistrării se efectuează după comunicarea formularului “Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal”, cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 5 din OpANAF nr. 631 din 9 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Organul  fiscal  competent al persoanei impozabile  are obligația de a soluționa solicitarea de scoatere din evidența plătitor de TVA cel mai târziu până la sfârșitul  lunii în care solicitarea a fost depusă.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316.

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligația sa depună ultimul decont de TVA cod 300 până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, chiar dacă perioada fiscală aplicată până la momentul comunicării deciziei de excludere din evidența plătitorilor de TVA a fost trimestrul calendaristic.

În ultimul decont de taxă se raportează și rezultatul ajustărilor de taxă efectuate pentru bunurile de capital existente în patrimoniu, pentru investițiile în curs de execuție, imobilizări necorporale, etc.

Comunicarea deciziei către persoana impozabilă care  a solicitat anularea este urmată de radierea înregistrării în:

  • Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;
  • Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare;

În concluzie,  trecerea  la neplătitor de tva are loc numai după confirmarea primirii deciziei de anulare a codului de TVA și poate fi verificată din proprie inițiativă, prin accesarea website-ului www.anaf.ro, secțiunea servicii on-line.