Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Ridicare dividende după termenul de depunere a Declarației unice (speță)

taxe

Data publicării: 16 iulie 2018

Situație: O persoană fizică, asociat al unei firme, estimează ca până la termenul de depunere a declarației unice, respectiv 31 iulie 2018, nu va obține venituri din dividende, prin urmare nu va depune declarația unică. Se presupune faptul că în luna octombrie 2018 va avea nevoie de dividende, astfel că societatea în cauza va repartiza din profitul anului 2017, o sumă de 40.000 lei.

Care este tratamentul declarativ în aceasta situație, pentru asociat?

 Soluție: Conform art.170 alin. (2) lit. e) modificat, încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120 se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), iar in cazul veniturilor din dividende și din dobânzi se iau în calcul sumele încasate.

Prin urmare, acest lucru înseamnă că dacă până la termenul de depunere al declarației unice (31 iulie 2018) asociatul încasează dividende peste plafon, dividendele încasate se consideră „estimate” și datorează CASS pentru anul 2018.

În condițiile în care asociatul încasează dividende sub plafon sau nu încasează dividende, nu are obligația depunerii declarației unice până la 31 iulie 2018.

Potrivit art.din 120^1 Codul fiscal, articol adăugat prin OUG 18/2018, nu au  obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declarației unice contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se reține la sursă.

Prin urmare, persoanele fizice care obțin dividende în 2018 nu au obligația să estimeze aceste venituri în vederea calculării impozitului, impozitul fiind reținut la sursă de plătitorul de venit la data plății dividendelor.

Astfel, nu vor depune nici declarația unică Capitolul I (capitolul I se refera la stabilirea impozitului, nu la stabilirea contribuțiilor) Date privind veniturile realizate în anul următor conform art. 122 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, articol modificat prin OUG 18/2018.

Însă, pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) se vor avea în vedere prevederile art. 170 si 174 din Codul fiscal, în forma modificată prin OUG 18/2018.

Potrivit art. 170 alin. (1) modificat, persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevazute la art. 120.

Potrivit art. 170 alin. (2) lit. e) modificat, încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120 se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), iar în cazul veniturilor din dividende și din dobanzi se iau în calcul sumele încasate.

În concluzie, în condițiile în care până la termenul de depunere al declarației unice (31 iulie 2018) asociatul încasează dividende peste plafon, dividendele încasate se consideră „estimate” și datorează contribuție de sănătate pentru anul 2018.

Conform art. 174 alin. (4) modificat, în vederea stabilirii contribuției datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120 si 122 este până la data de 31 iulie 2018 inclusiv.

În concluzie, pentru CASS, asociatul va depune declarația unică completând Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate,   Subsectiunea 2: Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată.

Dacă dividendele sunt plătite dupa data de 31 iulie, se aplică prevederile art. 174 alin. (10) modificat, respectiv persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să desfășoare activitate și/sau să realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b)-h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, estimat a se realiza pentru anul curent este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declarației.

Astfel, în cazul în care asociatul încasează dividende după data de 31 iulie peste plafon, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului va depune declarația unică completând  Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate,   Subsectiunea 2: Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată.

Potrivit art. 174 alin. (20) din Codul fiscal, termenul de plata a contribuției de asigurări sociale de sănătate este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

error: Content is protected !!
RSS
Follow by Email