Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Sponsorizarea în natură – tratament fiscal TVA (speță)

taxe

Data publicării: 13 decembrie 2018

Situație: O societate ABC SRL, plătitoare impozit pe profit și de TVA, achiziționează 2 calculatoare cu scopul de a sponsoriza un liceu profesional.

Care este tratamentul fiscal și contabil?

Soluție:

Suma TVA deductibilă aferentă achiziției de bunuri destinate sponsorizării în natură poate fi dedusă dacă valoarea totală a bunurilor acordate drept sponsorizare în cadrul unui an calendaristic, exclusiv TVA, se încadrează în limita de 3 la mie din cifra de afaceri calculată la valoarea totală a operațiunilor realizate din sfera de aplicare a TVA.

Astfel, încadrarea în plafon, din punctul de vedere al TVA, se determină diferit față de calcularea depășirii plafonului în cazul impozitului pe profit.

Astfel, sunt relevante prevederile pct. 7 alin. (12) lit. b) din Normele de aplicare ale art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal:

“(10) În sensul art. 270  alin. (8) lit. c) din Codul fiscal: … b) bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operațiuni taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum și din operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate potrivit prevederilor art. 275 si 278 din Codul fiscal. Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările și acțiunile de mecenat, acordate în numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa colectată aferentă depășirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv”.

Așa cum rezultă din textul de lege, la determinarea cifrei de afaceri, din punctul de vedere al TVA, pentru încadrarea în plafonul de 3 la mie, nu se ia în considerare:

– sponsorizarea acordată în numerar;

– valoarea bunurilor pentru care taxa nu a fost dedusă.

Prin urmare, se colectează TVA numai dacă se înregistrează depășiri ale plafonului prin aplicarea procentului de 3 la mie la cifra de afaceri calculată din punct de vedere al TVA, fără a avea legătura cu rezultatul fiscal, profit sau pierdere.

În acest caz, depășirea se consideră operațiune asimilată unei livrări de bunuri, conform prevederilor art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal: “Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): …..    c) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin normele metodologice”, motiv pentru care se calculează TVA, dacă s-a exercitat dreptul de deducere.

Astfel, reținem că suma reprezentând depășirea plafonului cu sponsorizarea se consideră asimilată unei livrări de bunuri numai dacă, pentru acele bunuri, se exercită dreptul de deducere la momentul achiziției de la furnizori stabiliți pe teritoriul României, înregistrați în scopuri de TVA în România, în regim normal, conform prevederilor art. 316.

Prin urmare, având în vedere că, la momentul achiziției bunurilor respective, societatea a exercitat dreptul de deducere a sumei TVA aferente bunurilor achiziționate, aceasta ar trebui ca în ultimul decont de TVA cod 300 să verifie dacă se încadrează în plafonul respectiv (menționat anterior), în baza informațiilor raportate prin deconturile de TVA aferente anului 2018.

În cursul anului, se efectuează înregistrarea contabilă (presupunem că factura de achiziție este de 4000 lei):

%                                         =  401  “Furnizori”    4.000 lei

6584                                                                      3.361 lei

“Cheltuieli cu sumele sau bunurile

acordate ca sponsorizări”

(analitic cost bunuri)

4426                                                                         639 lei

“TVA deductibilă”

Depășirea plafonului – consecințe:

Pentru suma TVA care s-ar colecta, dacă plafonul astfel calculat ar fi depășit, va trebui emisă autofactura în care se vor înscrie următoarele:

  • baza de impozitare a TVA determinată prin aplicarea procentului de 3% asupra cifrei de afaceri realizate și raportate prin decontul de TVA cod 300 completat și depus pentru fiecare perioadă fiscală de raportare din intervalul 01 – 31.12.2018;
  • TVA colectată determinată prin aplicarea cotei de 19% asupra bazei de impozitare a TVA.

Valoarea autofacturii emise în cazul depășirii cheltuielilor cu sponsorizarea în natură se evidențiază în jurnalul pentru vânzări și se raportează prin decontul de TVA la rândul 9 “Livrări de bunuri și prestări de servicii, taxabile cu cota 19%”.

Înregistrarea contabilă care se efectuează  în cazul depășirii plafonului (presupunem că se depășeste cu 200 lei), pentru suma TVA colectată de 38 lei (200 lei x 19% = 34 lei) prin autofactura emisă pentru anul 2018, este:

6584                                                     =            4427                        38 lei

“Cheltuieli cu sumele sau bunurile                    “TVA colectată”

acordate ca sponsorizări”

(analitic TVA)

Menționăm că în planul de conturi a fost introdus contul 6584, prin OMFP nr.470 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Valoarea operațiunii asimilate unei livrări de bunuri se raportează atât prin decontul de TVA cod 300, la rândul 9 alocat pentru “Livrări de bunuri și prestări de servicii, taxabile cu cota 19%”, cât și prin declarația informativă cod 394.

Este important de menționat faptul că suma TVA astfel calculată și virată este finală, fără a mai exista posibilitatea de a fi regularizată sau recuperată de la bugetul de stat în anii imediat următori anului 2018.