Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

START-UP NATION 2018: înscrierea antreprenorilor în program

6308785_o

Data pubicării: 27 decembrie 2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a anunțat, prin intermediul unui anunț disponibil pe website-ul propriu, faptul că proiectele pentru Start-Up Nation, se depun începând cu data de 27 decembrie 2018, ora 10:00:

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-start-up-nation-2018/anunt-lansare-start-up-nation/

Astfel, programul de finanțare din acest an poate fi accesat de către antreprenorii care nu au mai desfășurat în anul anterior sau în 2018, până la data depunerii proiectului, aceeași activitate prin intermediul unei alte întreprinderi mici sau mijlocii.

Este important de precizat faptul că schema de minimis cuprinde mai multe criterii de eligibilitate pe care antreprenorii trebuie să le îndeplinească pentru a putea depune cereri de finanțare în cadrul sesiunii din acest an.

Având în vedere bugetul mai mare pe care programul îl are la dispoziție în acest an, precum și lansarea cu întârziere a sesiunii de depunere a proiectelor, este de așteptat ca și concurența să fie mai mare.

Potrivit procedurii de implementare a programului, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării se fac online pe website-ul ministerului, prin intermediul unei pagini dedicate.

Pentru participarea la program, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă.

Ulterior înregistrării unui cont de utilizator, aplicația de înregistrare a documentației va deveni activă pentru completarea online a planului de afaceri și încărcarea în aplicație a documentelor solicitate, respectiv:

  • plan de afaceri;
  • cerere de finanțare;
  • formulare suport solicitate pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de eligibilitate impuse prin ghidul solicitantului.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va dura, conform ghidului solicitantului, 30 de zile lucrătoare de la demararea înscrierii în program.

Cu toate că punctajul minim solicitat pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este, conform ghidului solicitantului, de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile, în 2017 finanțarea a fost acordată doar proiectelor care au obținut 100 de puncte, 95 de puncte și doar unui mic număr din proiectele de 90 de puncte.

Ulterior completării tuturor informațiilor și documentelor solicitate, aplicația electronică va trimite automat solicitantului pe adresa de e-mail utilizată la înregistrare un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, precum și punctajul obținut.

În situația în care se înregistrează egalitate de punctaj în cadrul procedurii de evaluare a proiectelor depuse, acestea vor fi departajate în funcție de următoarele criterii, în ordinea enumerată mai jos:

  • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
  • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenți după anul 2012/șomeri;
  • punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

În cazul puțin probabil ca egalitatea între două sau mai multe proiecte să se păstreze și după aplicarea acestor criterii suplimentare, vor fi luate în calcul data și ora înscrierii în program.

Ulterior acestei etape, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE, întreaga corespondență purtată de finanțator cu antreprenorii făcându-se cu precizarea acestui număr.