Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Start-up Nation – Lista proiectelor admise de principiu

.images (8)

Data publicării: 25 februarie 2019

 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) a publicat, în data de 15 februarie 2019, lista aplicanților în cadrul programului Start-up Nation 2018.

Conform procedurii de implementare, doar zece mii de antreprenori vor primi finanțare prin intermediul acestui program de finanțare. În perioada următoare va fi declanșată procedura de verificare a proiectelor depuse, urmând ca până la data de 28 iunie 2019 să fie semnate acordurile de finanțare.

Lista aplicanților în cadrul celei de-a doua ediții a programului Start-up Nation a fost publicata pe website-ul MMACA: http://www.imm.gov.ro/2019/02/15/start-up-nation-2018-s-a-publicat-lista-aplicantilor-in-ordinea-rue/

“Având în vedere ca toate cele 33.514 planuri de afaceri trimise au peste punctajul minim de 50 de puncte, toți aplicanții din lista sunt acceptați de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității”, se arată în anunțul publicat pe site-ul de internet al AIPPIMM.

Începând cu data de 18 februarie, proiectele care se regăsesc în lista amintită mai sus, între numerele 1 și 13.005, au intrat în etapa de verificare administrativă și a eligibilității.

Reprezentanții ministerului de resort precizează că restul aplicanților vor rămâne în lista de așteptare, urmând ca, în cazul în care vor exista renunțări, respingeri sau diferențe de sume care să genereze bugetele necesare, să intre în verificări și aplicanții situați în prezent peste numărul 13.005.

Mai exact, conform procedurii de implementare, în perioada următoare se vor verifica următoarele aspecte:

  • coerenta informațiilor înscrise în planul de afaceri;
  • completarea tuturor câmpurilor planului de afaceri;
  • eligibilitatea codului CAEN pentru care se solicită finanțare;
  • legătura activelor achiziționate cu fluxul activităților care sunt necesare desfășurării activităților descrise în planul de afaceri.

În cazul admiterii planului de afaceri, se va emite „Scrisoarea de admitere de principiu la finanțare în limita bugetului”, și se va transmite automat de către aplicație pe adresa de email completată de solicitant la momentul înregistrării proiectului.

În condițiile în care în urma analizei planului de afaceri se constată neconcordanțe sau informațiile declarate de solicitant în planul de afaceri nu sunt complete/ corecte/reale/coerente, solicitantul va primi „Scrisoare de înștiințare a respingerii planului de afaceri”.

Potrivit procedurii de implementare, termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este următorul:

  • 28 iunie 2019 pentru dosarele admise în buget;
  • 15 noiembrie 2019 pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget.