Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Tranzacționarea cu monede virtuale

9

Data publicării: 13 august 2017

Pentru început, este important de precizat faptul ca monedele virtuale și activitatea de tranzacționare a acestora nu sunt reglementate de legislația din România.

La nivel european și național nu există o statistică oficială cu privire la emiterea și utilizarea monedelor virtuale și se intenționează reglementarea monedelor virtuale din perspectiva spălării banilor sau finanțării terorismului prin amendarea Directivei Parlamentului European și a Consiliului (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

În avizul Băncii Central Europene (BCE), aceasta propune introducerea monedelor virtuale în aria de aplicabilitate a directivei, acestea fiind definite ca „o reprezentare digitală de valoare care nu este emisă de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este legată de o monedă fiduciara, nu are statut legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de plata și poate fi transferată, stocată sau tranzacționată în mod electronic“.

Pentru societățile care tranzacționează monede virtuale (bitcoin, etherum, ripple etc), este important de stabilit dacă acestea pot fi considerate investiții financiare.

Top 10 monede virtuale:

Loc Moneda virtuala Capitalizare (dolari)
1 Bitcoin BTC $54,457,509,983
2 Ethereum ETH $25,860,798,814
3 Ripple XRP $7,181,123,187
4 Bitcoin Cash BCH $5,430,302,210
5 Litecoin LTC $2,527,636,364
6 NEM XEM $2,428,687,933
7 Dash DASH $1,526,192,061
8 Ethereum Classic ETC $1,456,196,607
9 IOTA MIOTA $1,306,151,311
10 NEO NEO $977,095,680
Sursa: coincap.io, 09.08.2017

Având în vedere prevederile oct. 264-266 din reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, aceste monede nu pot fi considerate imobilizări financiare:

“264. – (1) Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute la entitățile afiliate, împrumuturile acordate entităților afiliate, acțiunile deținute la entitatăți asociate și entitatăți controlate în comun, împrumuturile acordate entităților asociate și entităților controlate în comun, alte investiții deținute ca imobilizări, alte împrumuturi.

(……)

(4) În categoria altor investiții deținute ca imobilizări se evidențiază distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, precum și certificatele verzi prezentate la subsecțiunea 4.5.4. “Contabilitatea certificatelor verzi”.

  1. – (1) La alte creanțe imobilizate se cuprind garanțiile, depozitele și cauțiunile depuse de entitate la terți.

(2) În conturile de creanțe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terților în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.

(3) Entitățile care au evidențiate în contul de creanțe imobilizate creanțe imobilizate cu scadența mai mare de un an, vor prezenta în bilanț, la imobilizări financiare, numai partea cu scadența mai mare de 12 luni, diferența urmând a fi reflectată la creanțe.”

Monografie:

Astfel, în lipsa unor prevederi care să reglementeze această activitate, din punct de vedere contabil, acestea se pot înregistra cu ajutorul contului 371 “Mărfuri”, înregistrările contabile fiind cele specifice:

Achiziție: 371 „Mărfuri” = 401 „Furnizori”

Vânzare: 4111 „Clienți” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”

Scoatere din evidență: 607 „Cheltuieli privind mărfurile” = 371 „ Mărfuri”

Referitor la sistemul de impunere, acest venituri nu sunt exceptate de la sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

Prin urmare, dacă la 31 decembrie a anului fiscal precedent sunt îndeplinite următoarele condiții prevăzute la art. 47 din Codul fiscal societatea datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor:

  1. a realizat venituri, altele decât cele obținute din desfășurarea următoarelor activități: activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital (cu excepția activităților de intermediere în aceste domenii), în domeniul jocurilor de noroc, activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale.
  2. a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale; încadrarea în categoria veniturilor din consultanță și management se efectueaza prin analiza contractelor încheiate și a altor documente care justifică natura veniturilor.
  3. a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
  4. capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
  5. nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrata în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Având în vedere că acest tip de monede nu sunt utilizate ca mijloc legal de plată, tranzacționarea acestora nu este o operațiune scutită cu drept de deducere conform art. 292 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

Aceste operațiuni intră în plafonul de scutire pentru întreprinderile mici (65.000 euro/220.000 lei) iar la depășirea plafonului societatea are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.