Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Vânzare marfă în UE – închiriere depozit (speță)

tva

Data publicării: 28 septembrie 2016

Situație:

O societate ABC SRL, înregistrată în scopuri de TVA în România, vinde frecvent marfă (piese auto) către clienți din Germania. Pentru a optimiza costurile cu transportul mărfii vândute, societatea decide închirierea unui spațiu pentru depozitare în UE (respectiv în Germania).

În ce condiții societatea din România poate închiria depozitul în Germania (de la o persoană juridică sau fizică) și ce presupune din punct de vedere fiscal?

Soluție:

Având în vedere datele menționate mai sus, din punct de vedere al TVA, închirierea unui spațiu de depozitare în Germania, reprezintă pentru societatea din România un sediu fix în Germania, caz în care, societatea din România este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA la autoritatea fiscală din Germania, similar prevederilor art. 316 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal aplicabil într-o situație similară în România:

Art.316

(2) Persoana impozabilă care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b), este obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în România, astfel: ….

c)înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) și c) care implică:

  1. livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2);
  2. prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b);
  3. operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3);
  4. achiziții intracomunitare de bunuri taxabile. “

Astfel, înregistrarea în Germania este necesară deoarece societatea din România va realiza operațiuni impozabile pe teritoriul Germaniei, constând în:

– operațiuni asimilate unor achiziții intracomunitare de bunuri reprezentând transferul bunurilor din depozitul din România în depozitul din Germania, pe baza autofacturilor emise.

Valoarea acestor autofacturi se raporteaza atât în România prin decontul de TVA cod 300 la rândul 1 ca operațiune asimilată unei livrări intracomunitare de bunuri și declarația cod 390 cu simbolul L, cât și în Germania, printr-un decont de TVA, ca operațiune asimilată unei A.I.C. și prin sistemul VIES. Pentru livrarea intracomunitară din România, societatea din România trebuie să se înscrie și în Registrul operatorilor intracomunitari;

– operațiuni taxabile în Germania constând în vânzarea bunurilor respective către diverși cumpărători stabiliți în Germania sau în alte state membre sau în alte state terțe. Pentru aceste livrări se colecteaza TVA prin aplicarea cotei în vigoare în Germania (19%). Valoarea acestor operațiuni se raportează la autoritatea fiscală din Germania, conform legislației fiscale din Germania, fără a se raporta autorității fiscale din România prin decontul de TVA cod 300 din România;

– achiziții de utilități (energie electrică, servicii de pază, servicii parcare, etc.).

În condițiile în care închirierea se efectuează de la o persoana juridică, este posibil ca factura să fie emisă cu TVA aplicabilă în Germania deoarece locul serviciului de închiriere este în Germania, acolo unde este situat bunul imobil. Valoarea acestei facturi trebuie raportată prin decontul de TVA care se depune la autoritatea fiscală din Germania. Valoarea TVA înscrisă în factura primită poate fi dedusă prin decontul de TVA din Germania deoarece societatea din România, înregistrata în Germania realizează operațiuni taxabile în Germania. Deci, valoarea acestei facturi nu se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 din România, dar nici prin declarația informativă cod 390 VIES.

Dacă închirierea se efectuează de la o persoană fizică, societatea din România trebuie să se asigure că respectă legislația fiscală aplicabilă în Germania cu privire la astfel de operațiuni.

În concluzie, având în vedere cele expuse mai sus, societatea ABC SRL din România poate închiria un depozit în Germania, dar trebuie să aibă în vedere faptul că este  obligată să se înregistreze d.p.d.v. al TVA și eventual d.p.d.v. al impozitului pe venituri din salarii și contribuții pentru salariații care vor lucra la depozitul din Germania.

De asemenea, după înregistrarea TVA în Germania, societatea din România va fi obligată să raporteze autorității fiscale din Germania valoarea operațiunilor care au locul pe teritoriul Germaniei, fără a le raporta autorității fiscale din România.