Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Venturile din dividende – CASS datorată (modificări)

taxe

Data publicării: 27 aprilie 2018

Situație:

Persoanele fizice care au obținut venituri din dividende în anul 2017 peste plafonul de 22.800 lei, mai au obligația plății contribuției de sănătate la nivelul salariului minim pe economie pentru anul 2018?

În urma intrării în vigoare a OUG 18/2018, aceasta obligație s-a menținut?

Soluție:

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr.260 din 23 martie 2018, a fost modificat art. 170 din Codul fiscal care prevedea că încadrarea în plafonul anual de 12 salarii de bază minime brute pe țară se efectuează prin însumarea veniturilor anuale realizate în anul fiscal precedent.

Astfel, potrivit noilor prevederi, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor Titlului II, Titlului III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, din investiții (ex:dividende) și din alte surse, prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice prevăzute la art. 120 din Codul fiscal.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) din Codul fiscal, în mod particular în cazul veniturilor din dividende luându-se în calcul sumele încasate.

Este important de precizat faptul că pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuțiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile, iar pentru regularizarea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate sunt aplicabile reglementările legale în vigoare în respectiva perioadă.

 Temeiul legal îl reprezintă art. II alin. (5) din OUG nr. 18/2018.

În concluzie, prevederile Codului fiscal în formă modificată de OUG nr.18/2018 nu mai condiționează plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul 2018 de veniturile realizate în anul anterior 2017, contribuția fiind datorată pentru anul 2018 dacă persoana estimează pentru anul curent 2018 venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară.