Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Achiziții din Marea Britanie în 2021 (spețe generale)

1.   Achiziție marfă din Marea Britanie – regim TVA

Situație generală: O societate a efectuat o achiziție de marfă din Marea Britanie.

Soluție:

Momentul 1 ianuarie 2021 a adus o serie de schimbări importante, în privința taxei pe valoarea adăugată (TVA), în contextul oficializării Brexitului.

Astfel, de la 1 ianuarie 2021, achizițiile de bunuri din Marea Britanie reprezintă importuri.

În baza facturii de achiziție de la furnizorul din Marea Britanie, societatea cumpărătoare din România este obligată să îndeplinească formalitățile vamale specifice de import, pe bază de declarație vamală de import, pentru ca bunurile astfel achiziționate să poată fi puse în libera circulație pe teritoriul Uniunii Europene.

Conform art.299, alin.(1)  lit.c) din Codul Fiscal, societatea își va deduce TVA achitată în vamă pe baza declarației vamale de import și a documentului care atestă plata TVA, pe care o va înscrie la rd.24 din decontul de TVA.

Nu există nicio o alta obligație fiscală declarativă pentru importul de bunuri, indiferent de statul din afara UE din care provin bunurile importate.

Este important de menționat faptul că, în condițiile în care bunurile sunt deja în liberă circulație in UE, iar furnizorul din Marea Britanie înscrie pe factura de achiziție un cod de TVA, care este eliberat de un stat membru UE și este verificabil ca valid în sistemul VIES (de exemplu, dacă furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA printr-un sediu fix în Franța, Olanda sau Spania etc.), atunci societatea cumpărătoare din România nu va efectua un import, ci o achiziție intracomunitară obișnuită de bunuri (AIC), care sunt transportate din statul membru UE unde se găsesc bunurile când începe transportul sau expedierea acestora în România, ca stat membru UE unde se încheie transportul sau expediția bunurilor.

În această ipoteză operațiunea se declară în decontul de TVA D300 la rândurile corespunzătoare achizițiilor intracomunitare de bunuri (rd.5, rd.5.1, rd.20 si rd.20.1) și în formularul 390VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” potrivit art. 325 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal (tip operațiune – simbol A), cu indicarea codului (valid) de TVA din statul membru UE unde este înregistrat în scopuri de TVA furnizorul din Marea Britanie, indicat în factura emisă de furnizor.

2.    Achiziție servicii din Marea Britanie – regim TVA

Situație: O societate plătitoare, înregistrată în scopuri de TVA în RO, achiziționează servicii electronice (abonament online) din Marea Britanie, de la o persoana impozabilă.

Soluție:

Începând cu 01.01.2021 (perioada de tranziție s-a încheiat la 31 decembrie 2020), nu se vor mai aplica regulile UE privind TVA în relația cu Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord).

Pentru achizițiile de servicii din Marea Britanie se vor aplica în continuare regulile B2B, B2C sau excepțiile de la art. 278 din Codul fiscal, însă operațiunea nu va mai fi reflectată în Declarația 390. Prestările de servicii B2B, adică regula generală prevăzută la art.278, alin.(2) din Codul fiscal au loc acolo unde este stabilit clientul (societatea din România).

Deși începând cu data de 1 ianuarie 2021, Marea Britanie s-a calificat drept stat terț, pentru achiziția serviciilor efectuate începând cu această dată, beneficiarul din România  aplică aceeași regulă generală aplicată și anterior anului 2021, respectiv regula de la art. 278 alin. (2) conform căreia locul prestării se consideră a fi locul unde este stabilit beneficiarul persoană impozabilă.

Prin urmare, serviciul este taxabil în România prin aplicarea regimului de taxare inversă prin formula contabilă 4426 = 4427 utilizând cota standard TVA 19% asupra  bazei de impozitare determinate în lei, utilizând cursul valutar al B.N.R. valabil pentru data în care factura prestatorului este emisă, ca data a exigibilității TVA.

În concluzie, beneficiarul din România este obligat să  plătească TVA în România conform prevederilor articolului 307 alin. (2) “(2) Taxa este datorata de orice persoana impozabilă, inclusiv de către persoana juridică neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestării în România conform art. 278 alin. (2) și care sunt furnizate de către o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul României sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 266 alin. (2), ……”

Menționăm că începând cu anul 2021, nu mai este relevant faptul că prestatorul din Marea Britanie este înregistrat în scopuri de TVA și deține un cod de TVA deoarece, începând cu anul 2021, prefixul GB care preceda codul de TVA în anul 2020, a fost eliminat din sistemul VIES.

Prefixul GB era utilizat în sistemul VIES pentru identificarea statului membru care a emis codul de TVA. Relevant este faptul că achiziția se efectuează de la o persoană impozabilă d.p.d.v. al TVA.

Astfel, începând cu anul 2021, operațiunea nu mai reprezintă pentru beneficiarul din România o achizitie intracomunitară de servicii a cărui valoare trebuie raportată:

  • informativ prin declarația recapitulativă cod 390 VIES cu simbolul S;
  • fiscal prin decontul de TVA cod 300 la rândul 7.1. si 22.1.

În acest caz, valoarea serviciilor prestate de către persoana impozabilă din Marea Britanie și primite de către beneficiarul din România se raportează în anul 2021, în perioada fiscală în care intervine exigibilitatea TVA, după cum urmează:

  • fiscal prin decontul de TVA cod 300 la rândul 7 si 22;
  • informativ prin declarația cod 394 în cartusul F alocat operațiunilor desfășurate cu persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene.
error: Content is protected !!