Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Acordarea bonificațiilor în cazul impozitului pe profit

Reamintim faptul că în data de 25.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 99/2020 (OUG nr. 99/2020), prin care se prelungește aplicarea unor măsuri fiscale benefice mediului de afaceri în contextul combaterii dificultăților de natură financiară cu care se confruntă majoritatea întreprinderilor ca urmare a măsurilor luate pentru combaterea epidemiei COVID-19.

OUG nr.99/2020 aduce astfel cadrul legal necesar pentru completarea unor facilități precum:

  • plătitorii impozitului specific sunt scutiti pentru o perioada adițională de 90 zile;
  • aplicarea bonificației de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, de către plătitorii de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal modificat, dar și de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care sunt și plătitori de impozit specific unor activități;
  • scutirea de TVA cu drept de deducere pentru operațiuni realizate cu măști de protecție și ventilatoare medicale, până la data de 1 octombrie 2020;
  • prorogarea termenelor de aplicare a facilităților acordate prin ordonanțe anterioare.

Următorul termen fixat de OUG 99/2020 în vederea acordării bonificației de 10% este 25 octombrie 2020.

Acordarea unor bonificații:

Conform OUG 99/2020, pot beneficia de bonificații următoarele categorii de contibuabili:

  • Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și de plată (trimestrial sau anual cu plăți anticipate trimestriale) care achită impozitul datorat trimestrial/plată anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II al anului 2020, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III al anului 2020, beneficiază de o bonificatie de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plătii anticipate trimestriale;
  • Contribuabilii care au optat ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar diferit de anul calendaristic beneficiază de bonificația de 10% dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie – 25 septembrie 2020 inclusiv și în perioada 26 septembrie – 25 decembrie 2020 inclusiv;
  • Contribuabilii care intră sub incidența Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferentă trimestrelor II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Determinarea impozitului pe profit de plată:

Contribuabilii determină impozitul pe profit de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

Bonificația de 10% se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.

Precizăm că prin intermediul Ordinului ANAF 935/2020 au fost completate formularele 100 și 710 și instrucțiunile de completare ale acestora, aprobate prin Ordinul ANAF nr.587/2016, prin introducerea unui nou rând “Bonificație” pentru evidențierea bonificației de care beneficiază plătitorii de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Calculul impozitului pe profit anticipat în cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial:

Conform OUG nr.29/2020, pentru anul 2020 contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent.

Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

În cazul contribuabililor cu an fiscal modificat, calculul de mai sus se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

error: Content is protected !!