Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Salariul minim în 2023 – aspecte importante

În data de 09.12.2022 s-a publicat în Monitorul Oficial (Partea I) nr.1186 Hotărârea Guvernului (HG) nr.1447, prin care s-a stabilit salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/ora.

Având în vedere că este deja stabilit salariul minim brut pe țară pentru anul 2023, angajatorii trebuie să țină cont de obligațiile pe care le au de îndeplinit în perioada următoare, respectiv modificarea salariului minim curent, precum și raportarea modificării în Revisal.

Astfel, prima obligație, cea de a modifica salariul minim, trebuie să se facă printr-un act adițional la contractul individual de muncă (CIM). Așa cum a fost stabilit prin HG 1.447/2022, salariul minim în 2023 va fi de 3.000 lei, ceea ce înseamnă că tuturor salariaților care au un salariu de baza mai mic de atât trebuie să li se majoreze salariul.

Aceste acte adiționale cu noul salariu minim trebuie semnate până la data de 31 decembrie 2022. În acest sens, Codul muncii stipulează ca “orice modificare (…) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiționat la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege”.

Dacă pentru această prima obligație privind majorarea salariului minim brut angajatorii au timp până la 31 decembrie 2022, pentru cea de-a doua vor avea timp până la finalul lunii ianuarie 2023.

Pentru transmiterea modificărilor privind majorarea salariul minim brut în Revisal, angajatorii vor avea la dispozitie maximum 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, conform art.4, alin.(3) din HG 905/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În condițiile în care 1 ianuarie cade într-o zi de duminică, zilele de 2 și 24 ianuarie sunt libere, asta înseamnă că termenul-limita este de 31 ianuarie 2023.

Menționăm faptul că netransmiterea la timp a modificărilor salariului în Revisal poate fi sancționată de inspectorii de muncă cu amendă de la 5.000 la 8.000 lei.

În ceea ce privește angajații din construcții, salariul minim al acestora va fi de 4.000 lei în 2023, conform OUG 168/2022.

Subliniem faptul că angajatorii din acest domeniu trebuie să parcurgă aceeași pași, menționați mai sus, în vederea modificării salariului minim brut.

Referitor la sectorul agroalimentar, pentru care a fost stabilit în acest an un salariu diferențiat, egal cu cel din construcții, legislatorii au decis să nu majoreze salariul minim brut.

error: Content is protected !!