Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Contabilitate Arad

Contabilitate primară, contabilitate de gestiune, contabilitate financiară, refacere contabilitate, servicii de consultanță financiar – contabilă.

Z

Contabilitate primară

 

P.R. Control & Accounting vă oferă servicii de contabilitate (Arad și jud. Arad). Acestea includ:

– Întocmirea registrului de casă;
– Întocmirea notelor de intrare-recepție (nir-uri); 
– Întocmirea deconturilor de cheltuieli;
– Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);
– Întocmirea de dispoziții de plată/încasare către casierie;
– Completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;

Contabilitate de gestiune

 

Servicii contabilitate de gestiune:

– Evidența global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor;
– Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice; 
– Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
– Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori;
– Evidența mijloace fixe, calculul amortizării.

Contabilitate Arad

Vă punem la dispoziție servicii de contabilitate financiară, după cum urmează:

– Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale;
– Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende;
– Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente;
– Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale;
– Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
– Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi;
– Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății;
– Informarea permanentă și în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil;
– Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
– Participarea cu ocazia verificării contabilității de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare și fiscale;
– Întocmirea de dosare credite, dosare leasing;
– Obținerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
– Efectuarea de punctaje cu administrația financiară.

Refacere contabilitate

 

În urma unei analize amănunțite, firma noastră își asumă răspunderea pentru refacerea contabilității și aducerea la zi a situației contabile. Aceasta înseamnă:

– Reîntocmirea și depunerea raportărilor privind obligațiile salariale (întocmirea și depunerea la organele competente a declarațiilor rectificative pentru salariați: CAS, șomaj, sănătate, etc.);
– Reîntocmirea și depunerea declarației la administrațiile financiare a decontului privind tva – taxa pe valoarea adaugată;
– Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat;
– Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind impozitul pe profit;
– Refacerea balanței de verificare.

i

Consultanță financiar - contabilă

 

Consultanța acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfasurare a activității unei firme. Dintre cele mai importante aspecte sunt urmatoarele:

– Întocmirea contestațiilor de orice fel (împotriva proceselor verbale de control, etc.);
– Consultanța privind reglementările valutare, operațiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacții internaționale;
– Identificarea tuturor taxelor și contribuțiilor aplicabile firmei dvs.;
– Asistență în îndeplinirea obligațiilor fiscale;
– Analiza impozitelor, consultanța în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe și indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale etc;
– Analiza și soluționarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislația UE;
– Planificare în domeniul taxelor.

P.R. Control & Accounting

Contabilitate Arad – servicii profesionale

Contact
error: Content is protected !!