Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Resurse Umane Arad

Întocmire contracte de muncă, acte adiționale, adeverințe, calcul salarii, calcul impozite pe salarii

Resurse Umane

– Întocmirea contractelor individuale de muncă;
– Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă (modificare salarii, funcție, normă de lucru sau durata de muncă);
– Întocmirea registrului general de evidență a salariaților;
– Întocmirea adeverințelor de salariu;
– Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
– Întocmirea, depunerea și urmărirea dosarelor de personal;
– Consultanță privind salarizarea;

Salarizare

– Întocmirea statelor de plată;
– Depunerea declarațiilor / declarațiilor rectificative;
– Calculul și evidența concediilor medicale;
– Calculul și evidența concediilor de maternitate;
– Calculul și evidența concediilor de odihnă;
– Întocmirea adeverințelor pentru salariați;
– Întocmirea fișierelor pentru bănci – plată pe card;
– Plata salariilor pe card;
– Calculul impozitelor pe salarii;
– Calculul contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, calculul contribuției pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurări pentru șomaj.

P.R. Control & Accounting

 

Resurse Umane Arad – servicii profesionale

 

Contact
error: Content is protected !!