Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Bilanț ONG la 31.12.2017

images (7)

Data publicării: 24 martie 2018

Pe website-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în data de 30 ianuarie 2018, a fost publicat PDF-ul inteligent S1014-S1015 – Situatii financiare la 31 decembrie 2017 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (conform OMFP nr.470/23.01.2018).

Entități raportoare :

– PJ fără scop patrimonial

– PJ fără scop patrimonial de utilitate publică

– Organizații sindicale și patronale

– CAR unități militare

– CAR salariați înființate potrivit Legii 122/1996

– Uniuni teritoriale salariați înființate potrivit Legii 122/1996

– UNCARSR înființată în baza Legii 122/1996

– UNCARSR înființată în baza Legii 122/1996 – centralizat

Este important de precizat faptul că situațiile financiare la 31 decembrie 2017 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în format hârtie și în format electronic sau se transmit în format electronic, având atașată o semnătură electronică extinsă, în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale și al situatiilor financiare anuale simplificate se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se genereaza un fișier de tip PDF având atașat un fisier xml și un fișier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va conține raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, precum și declarația prevăzuta la pct. 6 din Nota informativă, scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.