Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – noi măsuri 2023

În Monitorul Oficial (Partea I) nr.1173 din 7 decembrie 2022 a fost publicată OUG nr. 164/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Precizăm faptul că noul act normativ transpune integral în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE.

Această Directivă introduce, la nivelul Uniunii Europene, standarde minime privind concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și concediul îngrijitorilor.

Principalele modificări și completări aduse OUG nr.111/2010 de OUG nr.164/2022 sunt următoarele:

  • Extinderea la 2 luni a concediului pentru celălalt parinte:

Potrivit noului act normativ, se extinde perioada netransferabilă de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale.

Mai exact, dacă ambii părinți îndeplinesc cerințele de acordare a concediului pentru creșterea copilului, acesta se acordă astfel încât:

a) cel puțin 2 luni de concediu pentru creșterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat inițial acordarea acestui drept;

b) în situația în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, deși îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.

  • Introducerea concediului și a indemnizației de acomodare, acordate părinților adoptatori, ca perioadă asimilată pentru dobândirea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și la ICC.
  • Majorarea venitului care poate fi obținut de către persoana aflată în CIC fără a pierde dreptul la indemnizația CIC:

Se majorează nivelul de venituri supuse impozitului ce poate fi obținut de părinte în decursul unui an calendaristic, în perioada concediului pentru creșterea copilului, de la 5 la 8 indemnizații pentru creșterea copilului (ICC) în cuantum minim, respectiv de la 6.500 lei la 10.512 lei;

  • Recalcularea cuantumului ICC în cazul obținerii unor venituri suplimentare, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, din hotărâri judecătorești/adeverințe sau acte de rectificare a veniturilor;
  • Suspendarea sau încetarea plății ICC în cazul în care certificatul de încadrare în grad de handicap expiră în perioada concediului de creștere a copilului;
  • Cererea de intrare în CIC – termen 10 zile:

Se introduce prevederea ca, în vederea solicitării concediului pentru creșterea copilului, angajații au obligația să anunțe angajatorul, cu cel puțin 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate sau, după caz, înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, de intenția de a-și exercita dreptul la CCC prin depunerea unei cereri în format letric sau electronic, în care să precizeze perioada preconizată a CCC.

În cazul în care persoana îndreptățită nu precizează în cererea de acordare a concediului perioada preconizată, angajatorul aprobă cererea pentru perioada maxima a concediului pentru creșterea copilului.

Pe de altă parte, se menține prevederea ca în cazul persoanei îndreptățite care are calitatea de salariat și care se întoarce la activitatea profesională, aceasta are obligația de a anunța angajatorul, în scris, cu cel puțin 30 de zile înainte, intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

  • Menținerea, până la sfârșitul concediului de creștere a copilului, a condițiilor de încadrare și a drepturilor salariale avute la începutul concediului sau dobândite pe parcurs;
  • Suplimentarea indemnizației de creștere copil pentru sarcini gemelare:

S-a decis suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil (50% în plus la indemnizația mamei pentru fiecare copil). Aceeași măsură se va aplica și pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil.

Sumele nu pot fi mai mici decât 1314 lei (valoare fixă pe care o primesc în prezent mamele de gemeni, tripleti, și cu sarcini suprapuse, suma obținută ca rezultat al înmulțirii cu 2,5 a valorii ISR – indicatorul social de referință, care în 2022 are valoare de 525,5 lei.

Menționăm că în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 164/07.12.2022, Guvernul va actualiza prin hotărâre, Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUGnr.111/2010.

Prevederile privind alocarea a două luni din CIC celuilalt părinte se aplică pentru persoanele care au depus cereri începând cu data intrării în vigoare a HG menționate anterior, precum și pentru persoanele care au depus cereri anterior intrării în vigoare a HG și care nu au fost soluționate până la această dată.

OUG 164/2022 mai prevede ca, în cazul persoanelor care realizează, în aceeași lună, venituri atât în tara, cât și în statele UE care aplică Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar fără suprapunerea perioadelor de activitate, să se ia in calcul, la acordarea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și ICC, sumele obținute în ambele țări.

Precizăm că noile reglementări se aplică de la 1 ianuarie 2023. Excepție fac reglementările privind majorarea de la o luna la două luni a perioadei de netransferabilitate între părinți, care se aplică atât pentru cererile depuse începând cu 1 ianuarie 2023, cât și pentru cele depuse anterior și nesoluționate până la această dată.

error: Content is protected !!