Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Regim taxare – cadouri de Crăciun și vouchere de vacanță (speță)

Situație: O societate ABC SRL, plătitoare de impozit pe profit, acordă salariaților o sumă de 350 lei cadou de Crăciun și intenționează să acorde și vouchere de vacanță.

Care este regimul fiscal al sumelor acordate de Crăciun și în ce condiții poate firma să ofere voucere de vacanță salariaților săi?

Soluție: Potrivit Codului Fiscal, art.76 alin.(4) lit.a), nu sunt considerate venituri impozabile cadourile în bani oferite de angajatori angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora cu ocazia Crăciunului, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte nu depășește 300 lei.

Astfel, în condițiile expuse mai sus, suma de 300 lei este neimpozabilă, iar diferența de 50 lei reprezintă avantaj salarial impozabil, fiind supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii conform art.76 alin.(2) lit.s) din Codul fiscal (impozit pe venit), art.139 alin.(1) din Codul fiscal și pct.3 alin.(1) din Normele metodologice (CAS), art.157 alin.(1) din Codul fiscal și pct.11 alin. (1) din Normele metodologice (CASS) si art.220^4 alin.(1) din Codul fiscal (CAM).

Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuielile cu cadourile acordate angajaților intra în categoria cheltuielilor sociale, deductibile la calculul impozitului pe profit în limita cotei de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit art.25 alin.(3) lit.b) pct.3 din Codul fiscal.

În ceea ce privește voucherele de vacanță, conform prevederilor art.1 alin.(4) din OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aplicabile până la data de 1 ianuarie 2027, angajatorii privați pot acorda salariaților sume sub formă de vouchere de vacanță la un nivel maxim reprezentând contravaloarea a șase salarii de bază minime brute pe țară (6 x 2.550 lei = 15.300 lei pentru anul 2022), garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

Precizăm faptul că, pentru 2023, conform HG 1447/2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, este de 3.000 lei lunar, prin urmare se vor putea acorda, în 2023, vouchere de vacanță în valoare de 18.000 lei (6 x 3000 lei).

Din punct de vedere fiscal, voucherele de vacanță sunt considerate avantaje salariale impozabile, supuse impozitului pe venit conform art. 76 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal, dar nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii potrivit art. 142 lit. r) (CAS), art. 157 alin. (2) (CASS) și art. 220 4 alin. (2) din Codul fiscal (CAM).

Dacă sunt acordate în limita anuală a 6 salarii de bază minime brute pe țară (limita maximă), cheltuielile cu voucherele de vacanță acordate angajaților vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.

error: Content is protected !!