Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Microîntreprinderile – aspecte esențiale în 2018

taxe

Data publicării: 01 februarie 2018

Reamintim faptul că de la 1 ianuarie 2018, plafonul până la care o persoană juridică se poate înscrie ca microîntreprindere a fost dublat, de la 500.000 de euro la un milion de euro.

Măsura este inclusă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 885 din 10 noiembrie 2017.

Astfel, firmele cu venituri între 500.000 și 1.000.000 de euro, ce au achitat până la 31 decembrie 2017 un impozit pe profit în cota de 16%, trec, din 2018, la regimul de impozitare al microîntreprinderilor, acolo unde se aplică fie o cotă de impozitare de 1%, în cazul existenței a cel puțin un salariat, fie o cotă de 3%, pentru cele ce nu au angajați.

Este important de precizat faptul că majorarea plafonului de venituri pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor, de la 1 ianuarie 2018, generează modificări pentru numeroase societăți.

Astfel, pentru ca o companie să fie încadrată în categoria microîntreprinderilor în 2018 e necesar ca veniturile înregistrate în 2017 să nu fi depășit noul plafon, de un milion de euro, fiind nevoie și de îndeplinirea următoarelor condiții:

 • capitalul social să fie deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
 • societatea să nu se afle în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Spre deosebire de 2017, și societățile care desfășoară activități în domeniul bancar, al asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital sau al jocurilor de noroc pot intra în sfera de aplicare a impozitului “micro”, atât timp cât sunt îndeplinite cerințele enumerate anterior.

Totodată, a fost eliminată condiția referitoare la activitățile de consultanță și management. În 2017, dacă veniturile realizate din activități de consultanță și management depășeau 20% din totalul veniturilor, societatea în cauză trebuia să plătească impozit pe profit, chiar dacă îndeplinea celelalte criterii pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor.

Nu în ultimul rând, a dispărut, cel puțin pentru moment, posibilitatea firmelor cu un capital social de minimum 45.000 de lei de a trece la impozitul pe profit.

Trecerea de la impozit pe profit la micro în 2018:

Din 2018, toate firmele cu venituri mai mici de 1.000.000 de euro la final de 2017 și care au achitat anul trecut un impozit pe profit în cota de 16%, trebuie să treacă acum la regimul de impozitare al microîntreprinderilor, acolo unde se aplică fie o cotă de impozitare de 1%, în cazul existenței a cel puțin un salariat, fie o cotă de 3%, pentru cele fără angajați.

Desigur, vizate de modificarea sistemului de impozitare sunt și societățile cu afaceri cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de euro (vechiul și noul plafon) la 31 decembrie 2017.

Schimbarea sistemului de impozitare se face, potrivit legislației, prin modificarea vectorului fiscal, mai exact prin depunerea formularului 010 – Declarație de înregistrare fiscală/de mențiuni.

Totodată, contribuabilii pot alege acum și depunerea formularului 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, online, așa cum am explicat în acest articol.

Conform normelor în vigoare, termenul de depunere a uneia dintre cele două declarații, prin care firmele vor anunța, practic, modificarea sistemului de impunere de la impozit pe profit la impozit „micro”, va fi 31 martie 2018, cu mențiunea că această zi va pica într-o sâmbătă, astfel că termenul-limită va fi prelungit până pe 2 aprilie, prima zi lucrătoare.

Mai mult decât atât, firmele vizate de modificarea sistemului de impunere vor fi obligate să depună, nu mai tarziu de 25 martie 2018, formularul 101 – Declarație anuală de impozit pe profit, pentru anul 2017.

Trecerea de la micro la profit în 2018:

În sens invers, trecerea de la impozitarea pe veniturile microîntreprinderilor la impozitul pe profit va reveni companiilor care, pe parcursul anului 2018, vor realiza venituri mai mari de pragul de 1.000.000 de euro.

Și în acest caz, societățile trebuie să notifice organul fiscal despre modificarea formei de impozitare, respectiv trecerea la impozitul micro la cel pe profit, prin depunerea formularului 010 sau a formularului 700, în termen de 15 zile de la sfârșitul lunii în care s-a depășit plafonul de un milion de euro.

La calculul plafonului sunt luate în calcul toate veniturile realizate de entitate, din care se scad următoarele:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;
 • veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;
 • veniturile din subvenții;
 • veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
 • veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 • veniturile din diferențe de curs valutar;
 • veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora.

și se adaugă:

 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării;
 • în trimestrul IV, diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului;
 • rezervele, fără cele ce reprezintă facilități fiscale, reduse sau anulate; rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit;
 • rezervele ce reprezintă facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social.

Potrivit normelor în vigoare, în cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune.

Istoric cotă de impozitare – microîntreprinderi:

Până la 31 decembrie 2015:

 Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor era de 3%, fără alte condiții sau

criterii de îndeplinit.

 Între 1 ianuarie 2016 – 31 ianuarie 2017:

 Conform OUG 50/2015 privind modificarea Legii 227/2015, publicată în MOF nr.817 din 3 noiembrie 2015, în anul 2016, cotele de impozitare au fost:

– 1% pentru microîntreprinderile care aveau peste 2 salariați, inclusiv;

– 2% pentru microîntreprinderile care aveau un salariat;

– 3 % pentru microîntreprinderile care nu aveau salariați.

 Începând cu 1 februarie 2017 (OUG 3/2017):

 Conform OUG 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în MOF nr.16 din 6 ianuarie 2016, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

– 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;

– 3 % pentru microîntreprinderile care nu au salariați.