Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Autoturisme – limitări speciale ale dreptului de deducere a TVA

TVA-drept-deducere

Data publicării: 13 Februarie 2020

Pentru vehiculele rutiere, care nu depășesc 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, se limitează la 50% dreptul de deducere a TVA aferente:

– cumpărării,

– achiziției intracomunitare,

– importului,

– închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate,

– cheltuielilor legate de aceste vehicule: reparații, întreținere, lubrifianți, piese de schimb, combustibil

Prin limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA aferente cumpărării, achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate și a TVA aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule, se înțelege limitarea deducerii taxei care ar fi deductibilă în condițiile prevăzute Ia art. 297 si Ia art. 299 – 301 din Codul fiscal.

Este foarte important de subliniat faptul că, persoana impozabilă care aplică deducerea limitată de 50% nu trebuie să facă dovada utilizării vehiculului în scopul activității economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs.

Atenție! Limitarea specială a dreptului de deducere NU se aplică:

– vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depășește 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul șoferului;

– următoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate exceptate:

 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;
 2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de către școlile de șoferi;
 5. vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosință este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operațional;
 • vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Utilizarea vehiculului pentru activitățile exceptate rezultă, în funcție de fiecare situație în parte, din informații ca:

 • obiectul de activitate al persoanei impozabile,
 • dovada că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepții,
 • după caz foile de parcurs, sau
 • orice alte dovezi care pot fi furnizate.

Menționăm că pentru vehiculele rutiere exceptate de la limitarea deducerii și cele utilizate exclusiv în scopul activității economice, se aplică regulile generale de deducere stabilite la art. 297 și art. 299 — 301 din Codul fiscal.

Se consideră că un vehicul nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice, dacă pe lângă utilizarea în scopul activității economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o manieră continuă și pentru uz personal.

Deducerea TVA pentru utilizarea unui vehicul, cu o masă totală maximă autorizată care nu depășeste 3.500 kg și nu are mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul șoferului, exclusiv în scopul activității economice:

Utilizarea în scopul activității economice a unui vehicul cuprinde, fără a se limita la acestea:

 • deplasări în țară sau în străinătate la clienți/furnizori, pentru prospectarea pieței;
 • deplasări la locații unde se află puncte de lucru, la bancă, la vamă, la oficiile poștale, la autoritățile fiscale;
 • utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
 • deplasări pentru intervenție, service, reparații, utilizarea vehiculelor de test-drive de către dealerii auto;
 • transportul angajaților (salariați, administratori ai societăților, directori care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat și persoanele fizice rezidente și/sau nerezidente detașate, în situația în care persoana impozabilă suportă drepturile legale cuvenite acestora) la și de la locul de muncă numai atunci când există dificultăți evidente în folosirea altor mijloace de transport adecvate, cum ar fi lipsa mijloacelor de transport în comun, decalajul orarului mijloacelor de transport în comun față de programul de lucru al persoanei impozabile.

Transportul la și de la locul de muncă al angajaților în alte condiții decât cele menționate mai sus este considerat uz personal al vehiculului.

În vederea exercitării dreptului de deducere, persoana impozabilă trebuie să:

 • demonstreze ca sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru acordarea deducerii,
 • dețină documentele prevăzute de lege pentru deducerea TVA la articolul 299;
 • întocmească foaia de parcurs care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

Tratamentul fiscal al cheltuielii cu TVA nedeductibil aferent vehiculelor rutiere motorizate supuse limitării fiscale:

Efecte asupra impozitului pe profit:

Este important de precizat faptul că, în cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, precum partea nedeductibilă din TVA.

Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile a cheltuielilor la determinarea rezultatului fiscal/venitului impozabil se efectuează după aplicarea limitării aferente TVA, respectiv valoarea TVA nedeductibilă de 50% se înregistrează în contul corespunzător de cheltuiala (sau, după caz, în costul de achiziție, respectiv valoarea fiscală a vehiculului).

Prin urmare, limita de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile a cheltuielilor se aplică asupra cheltuielii care include valoarea TVA nedeductibilă.

Exemplu referitor la determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu combustibilul:

– cheltuieli privind combustibilul – 1.000 lei;

– partea de TVA nedeductibilă – 100 lei

– baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul – 1.100 lei (1.000 + 100)

– valoarea nedeductibilă a cheltuielilor privind combustibilul – 1.100 X 50% = 550 lei.

Avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50% reprezintă venit salarial neimpozabil, pentru care nu se datorează nici contribuții sociale obligatorii.

Efecte asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor:

Cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitării speciale a dreptului de deducere a TVA nu influențează calculul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.