Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Codul de TVA acordat pe loc începând cu 01 februarie 2019

cesiune-TVA

Data publicării: 01 februarie 2019

Începând cu 01 februarie 2018, conform Ordinului ANAF nr. 167/2019, firmele și persoanele fizice autorizate care vor să obțină codul de TVA îl vor putea primi pe loc.

Concret, procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi simplificată de la 1 februarie 2019, astfel încât înregistrarea în scopuri de TVA să fie posibilă online.

Astfel, codul de TVA va putea fi obținut de către contribuabili chiar în ziua în care aceștia îl solicită.

Prin ordin se aprobă modelul și conținutul formularului ” Declarație pe proprie răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Declarația pe proprie răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fisier ZIP și se atașează la fișierul PDF.

Dovada transmiterii acestei declarații, împreună cu declarația de mențiuni (formularul 010) se vor duce apoi la ANAF.

Astfel, ANAF va aproba din start cererea contribuabilului, însă va verifica datele din declarație în 15 zile de la depunerea acesteia. Decizia prin care se aproba înregistrarea în scopuri de TVA se va emite însă în chiar ziua depunerii solicitării.

“Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la alin. (7), se emite în ziua depunerii solicitării”, scrie, mai exact, în ordin.

Prevederile indicate fac referire la înregistrarea în scopuri de TVA atunci când se declară că urmează să se realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 300.000 de lei sau atunci când, deși nu se va atinge plafonul, contribuabilul optează pentru aplicarea regimului normal de TVA.

De asemenea, procedura nu va putea fi folosită de către cei cărora le-a fost anulat codul de TVA pentru nedepunerea deconturilor, inactivitate sau depunerea deconturilor pe zero.

error: Content is protected !!
RSS
Follow by Email