Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Formularul D2 – anularea obligațiilor de plată accesorii

taxe

Data publicării: 15 Noiembrie 2019

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în data de 28 octombrie 2019, pe website-ul propriu, formularul D2:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D2.html

Menționăm că de la apariția versiunii inițiale, D2 s-a modificat deja, din cauza unor probleme de generare a fișierelor xml.

 Acesta va avea două funcții:

 • Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii și
 • Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

 Astfel, formularul D2 poate fi folosit de cei care nu vor să se duca la ghișeu cu notificarea și cererea de anulare a datoriilor accesorii, până pe 16 decembrie, ci să le depună prin Spațiul Privat Virtual (SPV), așa cum fusese promis prin procedură de mai bine de o lună.

Deși procedura aferentă mecanismului de ștergere a datoriilor fiscale restante la finele lui 2018 a apărut încă din septembrie și prezintă posibilitatea depunerii celor două documente din procedura prin SPV, posibilitatea era doar una teoretică deoarece cei interesați nu aveau un formular inteligent pe care să-l poată completa și transmite electronic.

Precizăm faptul că “Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit OG nr.6/2019” este primul pas în procedura, în urma căruia contribuabilul află ce restanțe are la ANAF.

Notificarea în vederea anulării obligațiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, deși este opțională, prezintă o serie de avantaje dacă este depusă la organul fiscal, respectiv:

 • se verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată și se îndrumă contribuabilul, după caz, pentru îndeplinirea obligațiilor declarative;
 • se clarifică eventualele neconcordanțe cu contribuabilul;
 • se efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale;
 • se eliberează din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare, certificatul de atestare fiscală;
 • se emite decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor;
 • nu se începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligațiile accesorii amânate la plată;
 • nu se sting obligațiile accesorii amânate la plată până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a accesoriilor e următorul pas de îndeplinit pentru ca dobânzile și penalitățile să fie efectiv șterse, după ce s-au plătit datoriile principale.

Termenul-limită, pe care trebuie să-l aibă în vedere cei interesați de mecanism, e data de 16 decembrie 2019.

Organul fiscal va emite decizia de amânare la plată a accesoriilor și decizia de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administrează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • să depună cererea de anulare până la data de 16 decembrie;
 • la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligații fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării;
 • sa aibă depuse la zi toate declarațiile fiscale.

Contribuabilii ce au datorii bugetare restante la sfârșitul anului 2018 de sub un milion de lei și persoanele fizice sau entitățile fără personalitate juridică, cu datorii peste această limită, se pot folosi de mecanismul de anulare a dobânzilor și penalităților din OG nr. 6/2019 pentru a scăpa de accesoriile acestor datorii (dobânzi și penalități).

Anularea dobânzilor și penalităților poate fi cerută și pentru taxele de mediu sau amenzile restante.