Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Înregistrarea contractelor de închiriere la organul fiscal

taxe

Data publicării: 23 mai 2018

Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr.18 a apărut în Monitorul Oficial nr.260 din data de 23 martie 2018 și se aplică de la data publicării.

Astfel, începând cu data de 23 martie 2018, a dispărut obligativitatea proprietarilor de imobile de a înregistra la organul fiscal, în termen de 30 de zile, contractele de închiriere.

Este util de menționat faptul că persoanele fizice și/sau juridice care doresc să își înregistreze la organul fiscal contractele de cedare a folosinței bunurilor („contractele de închiriere”) asupra unei locuințe, a unui spațiu comercial sau a unui teren au posibilitatea să o facă în continuare.

Înregistrarea la organul fiscal a contractelor de închiriere se face în special de proprietarii persoane fizice care închiriaza imobile pentru angajații cărora li se decontează, parțial sau în totalitate, chiria plătită, precum salariații din justiție, din poliție, din unitățile militare etc.

Atenție! Este important însă de făcut distincție între înregistrarea la organul fiscal a contractelor de închiriere, care nu mai este obligatorie, și obligația declarării la organul fiscal a veniturilor obținute din cedarea folosinței bunurilor.

Reamintim faptul că, începând cu data de 16 mai 2018, orice persoană care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea să le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declarației Unice disponibil în Spațiul Privat Virtual (SPV):

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html

Menționăm faptul că PDF-ul inteligent al Declarației Unice a fost publicat în data de 16 mai 2018.

Formularul electronic calculează automat cuantumul impozitelor și contribuțiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat.

Formularul electronic poate fi accesat pe portalul ANAF în secțiunea „Spațiul Privat Virtual”, rubrica Descărcare declarații.

Serviciul electronic Spațiul Privat Virtual este furnizat gratuit de Ministerul Finanțelor Publice, iar înregistrarea este posibilă fără a fi necesară deplasarea la ghișeele ANAF.

În acest sens, MFP a transmis prin poștă fiecărui contribuabil o scrisoare personalizată, care conține toate datele necesare înregistrării din fața calculatorului.

Astfel, prin intermediul SPV se poate accesa oricând situația fiscală personală și se pot primi sau transmite o serie de documente, declarații fiscale și alte informații fiscale utile.

De asemenea, formularul se poate completa și semna și de deținătorii de certificate digitale calificate. Depunerea se face pe portalul e-guvernare.ro.

Mențiuni utile:

Pentru anul 2018, dacă Declarația unică este depusă online până pe 15 iulie 2018 și plata obligațiilor se efectuează integral până la data de 15 martie 2019, inclusiv, se acordă o reducere de 5% din suma totală datorată bugetului de stat, iar dacă suma datorată, stabilită la nivelul veniturilor estimate pentru anul 2018, este plătită integral până pe 15 decembrie 2018, se acordă o reducere suplimentară de 5% din suma datorată.

Reamintim faptul că principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din:

  • Activități independente.
  • Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă.
  • Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real.
  • Piscicultură și/sau silvicultură;
  • Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar.
  • Jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanța și festivaluri de poker.
  • Activitățile artistice și sportive, în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi.

Instrucțiunile care cuprind modelul, conținutul, modalitatea de depunere online și modul de gestionare a formularului electronic Declarație unică sunt prevăzute în OpANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, publicat în Monitorul oficial  nr. 279 din 29 martie 2018.

Menționăm faptul ca OpANAF nr.888 a fost modificat prin OpANAF nr.1155/11.05.2018. Prin intermediul documentului, formularul 212 nu mai este de-acum formularul 212, deoarece   s-a eliminat indicativul numeric.

Prin urmare, formularul este cunoscut de-acum numai ca „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.