Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Modificări fiscale importante legate de microîntreprinderi (OUG 25)!

taxe

Data publicării: 02 aprilie 2018

În Monitorul Oficial nr.291 din data de 30 martie 2018 a fost publicată OUG nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

OUG nr.25 aduce modificări fiscale foarte importante legate de:

  • Impozitarea microîntreprinderilor – microîntreprinderile ce au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și angajează cel puțin 2 salariați pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu trimestrul în care sunt îndeplinite aceste condiții. Opțiunea este definitivă sși se păstrează atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile.
  • Sponsorizări efectuate de microîntreprinderiîn cazul în care o microîntreprindere efectuează sponsorizări, respectându-se prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, aceste sponsorizări diminuează cu până la 20% impozitul pe venitul microîntreprinderii datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat sponsorizările. Cheltuiala cu sponsorizarea mai mare decât 20% din impozitul pe venit se va deduce din impozitul pe venitul microîntreprinderii într-o perioadă de 28 de trimestre consecutive, deducerea efectuându-se la fiecare termen de plată a impozitului pe venitul microîntreprinderii. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile. Modelul și conținutul declarației informative, se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

    Declarația informativă se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

  • Impozitarea veniturilor din activități sportivereglementarea procedurii impozitării veniturilor din activități sportive realizate în mod independent în sensul că plătitorii de venituri pentru activitățile sportive vor reține din venitul brut al persoanelor fizice un impozit în cota de 10%. Acest impozit este unul final, iar plătitorul de venit va vira suma impozitului la bugetul de stat.
  • Ajutor acordat ONG-urilorcontribuabilii ce realizează venituri din salarii, din drepturi de proprietate intelectuală sau din activități independente supuse stopajului la sursă au dreptul să acorde un procent de 2% din impozitul pe venit către susținerea unor entități non-profit, respectiv pentru burse private sau unități de cult, respectiv un procent de 3,5% din impozitul pe venit către entități non-profit sau unități de cult ce sunt acreditați cu un serviciu social licențiat.

Alte prevederi din OUG nr.25/2018:

  • operațiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare nu sunt în sfera TVA dacă rezultatele dezvoltării nu se transferă unei alte persoane;
  • transportatorii de mărfuri cu mijloace de transport mai mari de 7,5 tone sau transportatorii de persoane cu mijloace de transport din categoria M2 si M3 beneficiază de o acciză redusă pentru motorină, diminuată cu 183,62 lei/1.000 litri;
  • persoanele fizice ce au depus Formularul 221 privind impozitarea veniturilor din activități agricole în baza tranșelor de venit au obligația să depună până în data de 15 iulie Declarația unică – Formula 212, iar în baza acesteia se va realiza impozitarea;
  • modificări la Codul de procedură fiscală.