Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Obligații noi din 2019 pentru agențiile de turism

images (7)

Data publicării: 17 februarie 2019

Reamintim că în Monitorul Oficial nr.728 din data de 23 august 2018, s-a publicat Ordonanța Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, act normativ care a intrat în vigoare la 2 septembrie 2018.

Este important de menționat faptul că această ordonanță se aplică pachetelor oferite spre vânzare sau vândute călătorilor de către comercianți și serviciilor de călătorie asociate facilitate călătorilor de către comercianți. 

OG nr.2/2018 nu se aplică:

  • pachetelor și serviciilor de călătorie asociate care durează mai puțin de 24 de ore, cu excepția situației în care acestea includ cazare peste noapte;
  • pachetelor oferite și serviciilor de călătorie asociate facilitate ocazional și pe o bază nonprofit și numai unui grup restrâns de călători;
  • pachetelor și serviciilor de călătorie asociate achiziționate în temeiul unui acord general pentru organizarea unei călătorii de afaceri, încheiat între un comerciant și o altă persoană fizică sau juridică ce acționează din motive legate de activitatea sa comercială, afacerea, meseria sau profesia sa.

Conform reglementărilor aflate în vigoare, agențiile de turism care activează în România și vând pachete de servicii de călătorie sunt obligate să-și raporteze lunar activitatea la Ministerul Turismului, începând din ianuarie 2019.

Obligația este prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, iar declarația pe care trebuie să o folosească agenții economici este reglementată de Ordinul Ministerului Turismului nr.1183/2018, document publicat în Mo nr.878 din 18 octombrie 2018. Actul normativ menționat va intra în vigoare din ianuarie 2019.

Prin urmare, începând cu luna ianuarie 2019, agențiile de turism care activează în România și care vând pachete de servicii de călătorie sunt obligate să-și raporteze lunar activitatea. În caz contrar, acestea vor risca o amendă de 10.000 de lei.

Concret, declarația trebuie depusă lunar, până la data de 30 a lunii următoare celei de raportare. Așadar, asta înseamnă că primele declarații se vor depune, pentru luna ianuarie 2019, până pe 28 februarie 2019.

Agențiile de turism vor putea depune declarația de activitate:

  • fie online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro;
  • fie în format tipărit (depusă la registratura ministerului sau transmisă prin poștă) și în format electronic editabil (atașată pe suport electronic, prin servicii poștale, atașată pe suport electronic, la registratura generală a ministerului, sau la adresa raportare.agentii@mturism.ro.).

Printre informațiile pe care agențiile de turism le vor raporta, începând din ianuarie 2019, se vor număra, de exemplu, numărul de pachete de servicii contractate în derulare, valoarea totală a pachetelor contractate, valoarea totală încasată în avans pentru pachete și instrumentele de garantare pentru pachete.

Extras din OMT nr.1183/2018:

ANEXA nr. 1:

Declaratie initiala |_|

Declaratie rectificativa |_|

 Declaratie privind activitatea desfasurata de catre agentiile de turism organizatoare pentru luna ……………….

1.PERIOADA DE RAPORTARE:

An |_|_|_|_| Luna |_|_|

2.DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI ECONOMIC:

Cod de identificare fiscala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denumire: …………………………………………………….

Denumire agentie: …………………………………………

Numar licenta de turism/data emiterii licentei de turism: ………………..

Adresa domiciliu fiscal:

Judet …………………. Localitate ………………. Strada ……………….. Numar ……… Bloc ………..

Scara …….. Ap. …….. Cod postal …………… Sector …….. Telefon ………… E-mail …………….

3.RAPORTARE INFORMATII:

Nr. pachete de servicii de calatorie contractate in derulare, exprimate global Valoare totala a pachetelor de servicii de calatorie contractate (RON) Valoare totala incasata in avans, aferenta pachetelor de servicii de calatorie contractate si neprestate (RON) Sume achitate catre furnizori (aferente pachetelor de servicii de calatorie contractate in derulare) din valoarea totala incasata Sold (diferenta dintre coloanele 3 si 4) Instrument/instrumente de garantare (tip, serie, nr., perioada de valabilitate, valoarea garantata)
1 2 3 4 5 6
           

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

Nume, Prenume: ………………………….

Functia/calitatea: ………………… Semnatura(electronica) …………………….

Loc rezervat Ministerului Turismului: Nr. de inregistrare ………… Data: ……………..

 

error: Content is protected !!
RSS
Follow by Email