Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Plata anticipată a sumelor stabilite în deciziie de impunere – acordare bonificație

taxe

Data publicării: 03 decembrie 2018

În Monitorul Oficial nr.1005 din data de 27 noiembrie 2018 s-a publicat OpANAF nr. 2906 din 22 noiembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală.

Reglementările cuprinse în actul normativ se aplică începând cu data publicării.

Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice pentru care, ulterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanță de urgență, organele fiscale centrale competente au emis și au comunicat decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017.

Deciziile de impunere anuală se pot emite de către organele fiscale centrale competente, fie în baza declarațiilor inițiale sau rectificative depuse de persoanele fizice, fie din oficiu sau ca urmare a unei acțiuni de inspecție fiscală.

Sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru care se acordă bonificație sunt următoarele:

  • impozitul pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017;
  • contribuția individuală de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017;
  • contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017.

Valoarea bonificației reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plată prevăzute anterior. Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligațiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuale comunicate persoanelor fizice.

Potrivit actului normativ, bonificația se acordă cu condiția ca diferența dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală și valoarea bonificației să fie achitată integral astfel:

  • până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, în cazul impozitului pe venit și al contribuției individuale de asigurări sociale;
  • până la data de 31 martie 2019 inclusiv, în cazul contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate.

Bonificațiile se acordă și pentru deciziile de impunere anuală emise ca urmare a declarațiilor rectificative depuse până la data de 30 iunie 2019, chiar dacă deciziile de impunere anuală sunt comunicate dupa această dată, dacă este respectată condiția prevăzuta anterior.

Pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere anuală ca urmare a inspecției fiscale, aferente tipurilor de obligații fiscale și perioadelor fiscale 2014-2017, comunicate de organele fiscale centrale competente anterior sau ulterior datei de 30 iunie 2019, se acordă bonificația dacă este respectată condiția ca diferența dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală și valoarea bonificației să fie achitată integral.

În situația în care suma plătită nu acoperă sumele stabilite prin deciziile de impunere anuală, bonificația se acordă numai pentru sumele plătite integral aferente acelor decizii de impunere anuală care îndeplinesc condiția menționată.

În condițiile în care persoanele fizice înregistrează și alte obligații fiscale restante decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală, sumele plătite vor stinge obligațiile fiscale în ordinea prevăzuta la art.165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca sumele rămase nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificației potrivit prezentei proceduri.

error: Content is protected !!
RSS
Follow by Email