Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Plata dividendelor în numerar (speță)

factura-fiscala

Data publicării: 24 martie 2018

Situație: Asociații unei societăți comerciale ABC SRL au dividende de ridicat aferente anului 2015 în valoare de 100.000 lei. Care sunt restricțiile în ceea ce privește ridicarea în numerar, conform Legii nr.70/2015?

Soluție:  Conform art.4 alin.(4) din Legea nr.70/2015 plățile în numerar, inclusiv de dividende, efectuate de persoanele juridice către persoanele fizice, trebuie să se efectueze cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană.

Având în vedere faptul că “plata fragmentată” este definită ca “fracționarea sumei de plată în mai multe tranșe, pentru a evita plafonul de plată în numerar stabilit prin lege”, considerăm că alegerea modului de plată al dividendelor trebuie să se facă deosebit de prudent deoarece aceasta ritmicitate a plăților ar putea fi considerat o tranzacție care are drept scop fragmentarea plăților către o persoană fizică și este sancționată în acest sens de Legea nr. 70/2015.

Astfel, la art. 12 alin. (1) si art. 13  din Legea 70/2015 se prevede că:

 “Art. 12

(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 9 si 10 constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amenda de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei.

 Art. 13

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12 se efectuează de către organele Ministerului Finanțelor Publice, ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților sale subordonate, conform competențelor.”

Repartizarea dividendelor reprezintă o tranzacție între persoana juridică și persoana fizică și ca atare, potrivit reglementărilor plata aceasta nu poate fi fragmentată.

Chiar dacă din desfășurarea activității societății ar rezulta că prin plata la anumite termene prin numerar nu se încearcă evitarea încadrării în limita plafonului de plați ci numai un efect economic (în funcție de lichidități) și nu se urmărește încălcarea disciplinei operațiunilor cu numerar reglementată de Legea nr.70, considerăm că nu este necesar să se întocmească mai multe hotărâri AGA, ci doar una pentru fiecare an prin care să se prevada clar modul de plată.

Prin urmare, plata dividendelor către acționarii persoane fizice se poate face în numerar în limita sumei de 10.000 lei/zi/persoană fizică, iar diferența până la concurența sumei distribuite drept dividende este bine să fie achitată prin virament bancar sau alte instrumente fără numerar.

 

error: Content is protected !!
RSS
Follow by Email