Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Regulile pentru Raportările semestriale la 30 iunie 2019

6308785_o

Data depunerii: 29 iulie 2019

Regulile pentru raportările contabile semestriale, cu termen de depunere pe 14 august 2019, se regăsesc în Ordinul MFP nr.2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile.

Potrivit documentului, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie rămâne și anul acesta obligatoriu pentru aceleași entități cărora li se aplică Ordinul MFP nr.1802/2014 (Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate) și celor cărora li se aplică Ordinul MFP nr.2844/2016 (Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară – IFRS).

Condiția comună este că aceste entități să fi avut în exercițiul financiar precedent o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Menționăm că, portivit ordinului recent aprobat, din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii raportărilor contabile cerute de legea contabilității.

Este important de precizat faptul că, potrivit Ordinului 2493/2019, aplicabilitatea raportărilor contabile la 30 iunie nu e afectată de faptul că exercițiul financiar precedent e diferit de anul calendaristic.

De asemenea, la fel ca anul trecut, indicatorii total active, cifra de afaceri netă și număr mediu de salariați se vor determina pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent.

În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2018.

error: Content is protected !!