Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Tichete cadou acordate cu alte ocazii (speță)

taxe

Data publicării: 29 iulie 2019

Situație: Ce implicații fiscale are acordarea unui tichet cadou, cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate în cadrul companiei?

 Soluție: Potrivit art.76 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu excepția destinațiilor și limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a), tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor de creșă și tichetelor culturale, acordate potrivit legii, sunt considerate avantaje salariale impozabile din prisma impozitului pe venit.

Din punct de vedere al contribuțiilor sociale obligatorii, voucher-ul cadoul nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale potrivit art. art. 142 lit. r) din Codul fiscal și a Normelor metodologice de aplicare art.142 din Codul fiscal, în situația în care sunt acordate potrivit legii, altele decât cele acordate pentru ocaziile prevăzute la art. 142 lit. b) din Codul fiscal.

 Din punct de vedere al contribuției de asigurări sociale de sănătate, conform art.157 alin. (2) din aceeași lege, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 142.

Din punct de vedere al contribuției asiguratorii pentru muncă, potrivit art. 220^4 alin. (2) din aceeași lege, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă sumele prevăzute la art. 142.

Din punct de vedere al impozitului pe profit, tichetele cadou oferite salariaților acordate de angajator în conformitate cu legislația în vigoare, reprezintă cheltuieli sociale conform art. 25 alin. (3) pct. 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, deductibile limitat, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii, dacă sunt acordate ca parte a politicii sociale.

Astfel, acordarea voucherului cadou cu ocazia împlinirii unui anumit număr de ani de activitate în cadrul companiei poate fi considerată o destinație socială dacă s-a prevăzut astfel în contractul colectiv de muncă sau în contractual individual de muncă. În acest caz, valoarea acestui voucher cadou va intra în baza de calcul al impozitului pe venit, dar va fi exclusă din baza de calcul al contribuțiilor sociale indiferent de valoare și va fi deductibilă la calculul impozitului pe profit în limita a 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului.

Prin urmare, pot fi acordate tichete cadou pentru alte destinații sociale (zile de naștere, an aniversar pentru societate etc.) dacă aceste cheltuieli sociale sunt prevăzute în contractul de muncă și se încadrează în plafonul de 5% cu cheltuielile din fondul de salarii.

 

error: Content is protected !!