Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Depunerea documentelor pentru obținerea indemnizațiilor de șomaj tehnic

Începând de astăzi, 1 aprilie 2020, angajatorii vor putea transmite online Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) documentele necesare pentru șomaj tehnic.

Este important de precizat că fiecare Agenție Județeană de Ocupare a Forței de Muncă are o adresa de email, unde se pot trimite documentele: județ@anofm.gov.ro.

Adresele de e-mail pot fi regăsite accesând următoarea listă: http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/04/Copy-of-EMAIL-PLATI-COVID.pdf

Precizăm că fondurile de la stat în vederea acoperirii salariilor/veniturilor angajaților pot fi solicitate pentru angajații cu contracte individuale de muncă înregistrate în REVISAL și care au fost suspendate conform Codului Muncii – Legea nr.53/2003, în baza art.52 lit.c), până la încetarea stării de urgență provocată de COVID 19.

Documentele necesare, care se depun online la adresa AJOFM sunt:

  • cerere;
  • declarație pe proprie răspundere;
  • lista cu angajații care intră în șomaj tehnic.

După completarea celor 3 documente, aveți posibilitatea să le semnați electronic prin aplicarea semnăturii digitale și să le transmiteți pe adresa de email: județ@anofm.gov.ro.

În cazul în care se optează pentru semnarea olografă (de mână) a documentelor, este necesar să printați cele 3 documente, să le semnați, după care să le scanați în format pdf. și să le transmiteți la agenția pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană/municipală din raza căreia angajatorul își are sediul social, la adresa de e-mail dedicată acestei măsuri județ@anofm.gov.ro. Lista persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, va fi transmisă atât în format .pdf,  cât şi editabil, se menționează pe anofm.ro.

Modele pot fi descărcate de pe pagina Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă: https://www.anofm.ro/

Important! Nu mai este necesar certificatul de urgență pentru obținerea șomajului tehnic pentru salariații angajatorilor care își reduc sau își întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de SARS-CoV-2. 

Conform OUG nr.32/2020, plata fondurilor necesare către angajatori se va face în termen de maxim 15 zile, iar angajatorii vor fi obligați să facă plata către salariații aflați în șomaj tehnic în termen de 3 zile.

Alți beneficiari ai sprijinului financiar de la stat sunt PFA – urile, sportivii cu contracte de activitate sportivă, antrenorii, arbitrii etc. și  persoanele fizice cu drepturi de autor și drepturi conexe (ex. scriitori, compozitori, fotografi, artiști plastici).

Documentele necesare:

  • Cerere;
  • Declarație pe proprie răspundere;
  • Alte acte ce pot ajuta în soluționarea solicitării (ex: extras de cont bancar).

Modele pot fi descărcate de pe pagina Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (Ministerul Muncii și Protecției Sociale):

http://www.mmanpis.ro/

Documentele pentru șomaj se depun online cu semnatură electronică:

Măsura se găsește în Ordinul ANOFM nr.342/2020, publicat în Monitorul Oficial (Partea I) nr.266 din data de 31 martie 2020, și face posibilă depunerea online a documentelor necesare obținerii ajutorului de șomaj, așa încât ele să poată fi trimise prin e-mail, în copie conformă cu originalul, sub semnătură persoanei care depune documentele.

Însă, pentru anumite documente e nevoie de semnătura electronică extinsă. Concret, este vorba despre cererea de acordarea a indemnizației de șomaj și declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are loc de muncă.

Aceste acte se vor trimite sub semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Reamintim faptul că Decretul prezidențial (nr.195/2020) privind starea de urgență în contextul coronavirusului pe teritoriul României stabilește însă ca deziderat ca toate cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale (deci și șomaj) să poată fi depuse și electronic, cu limitarea cât mai mult a contactului dintre cetățean și autoritate, cerința semnăturii electronice poate părea excesivă.

Conform ordinului publicat, toate dosarele înregistrate se centralizează în sistemul informatic al ANOFM, pentru care lunar, sau ori de câte ori este nevoie, se vor genera rapoarte cu informații despre data înregistrării, nume/prenume și identificator unic de anonimizare a codului numeric personal.

Astfel de rapoarte și evidențe se vor întocmi pentru:

  • dosarele persoanelor care au dreptul la indemnizația de șomaj;
  • dosarele celor care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, dar solicită un loc de muncă;
  • deciziile referitoare la stabilirea, respingerea, suspendarea/încetarea și repunerea în plată a dreptului de indemnizație de șomaj.

Este important de precizat faptul că, pentru a simplifica procedura de solicitare a șomajului, de pe lista actelor necesare acordării indemnizației s-au scos și înlocuit anumite documente. Astfel, certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul) nu mai e pe listă.

Mai mult decât atât adeverința medicală e înlocuită de o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are restricții medicale care să-l împiedice să presteze o anumită muncă.

error: Content is protected !!