Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Modificări PFA, II și IF din 2017

8

Data publicării: 12 noiembrie 2016

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial nr. 828/19.10.2016, a fost publicată Legea nr.182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, prin care se aduc unele modificări și completări reglementărilor ordonanței.

Persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale (II) vor avea limitări atunci când vine vorba de clasele de activitate pentru care pot obține autorizație și de numărul de angajați pe care-l pot avea, în condițiile în care în prezent nu există asemenea restricții.

Măsurile sunt incluse într-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial, ce se va aplica de la mijlocul lunii ianuarie 2017.

Astfel, Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 828 din 19 octombrie 2016 și va intra în vigoare în 90 de zile de la publicare, adică în 17 ianuarie 2017. Trebuie precizat că aprobarea prin lege este o procedură necesară pentru toate ordonanțele emise de Guvern, pentru că acestea din urmă să-și producă în continuare efectele.

Documentul conține mai multe clarificări și modificări ale regimului persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale (IF), însă cele mai importante dintre ele fac referire la PFA și II.

Prin urmare, aceste două entități vor avea, înainte de toate, limitări în ceea ce privește numărul de clase de activitate pentru care pot obține autorizare, deși în prezent legislația nu impune astfel de restricții.

Dacă în cazul PFA restricția va fi de maximum cinci clase de activități prevăzute de Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), în cazul II va exista o limitare de zece clase de activități.

Apoi, atât în cazul PFA, cât și în cazul II vor exista limitări la angajare. Pentru persoanele autorizate, limita de angajați va fi stabilită la trei, astfel că „PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii”, așa cum prevede noua lege. Referitor la II, la aceasta se vor putea încadra în muncă cel mult opt salariați („terțe persoane”). Regulile aplicabile în prezent nu conțin asemenea limitări.

Totuși, potrivit Legii nr. 182/2016, PFA vor putea să colaboreze în continuare cu alte entități: „În scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice (…)”. În același timp, în cazul II se vor putea stabili relații contractuale cu persoane fizice și juridice, PFA, întreprinderi familiale, dar și cu alte II.

Așa cum este menționat și mai sus, Legea nr. 182/2016 se va aplica după trecerea a 90 de zile de la data publicării sale, ceea ce înseamnă că intrarea în vigoare va fi pe 17 ianuarie 2017. În acest sens, documentul prevede ca, în cel mult doi ani de la intrarea sa în vigoare, deci până la 17 ianuarie 2019, PFA și II care vor avea un număr de activități ce va depăși noile limite vor fi obligate să-și modifice obiectul de activitate.

Cu aceasta ocazie, atât pentru PFA, cât și pentru II se va putea opta pentru schimbarea formei de organizare. Iar modificarea mențiunilor referitoare la obiectul de activitate și emiterea noilor certificate de înregistrare se vor face gratuit. Totuși, trebuie subliniat că, dacă nu vor respecta termenul de doi ani, PFA și II vor fi radiate de către reprezentanții Registrului Comerțului.

Studenții care vor înființa PFA sau II nu vor fi nevoiți să plătească taxele pentru înregistrarea și autorizarea acestor entități, se arată în actul normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Pe scurt, noile prevederi vizează în special următoarele:

  • ordonanța nu se aplică activităților economice pentru care prin lege, sunt instituite anumite restricții de desfășurare ori alte interdicții;
  • în cazul activităților economice a căror organizare și autorizare sunt reglementate prin legi speciale, dacă acestea nu prevăd altfel, sunt aplicabile numai prevederile prezentei ordonanțe privind înregistrarea la registrul comerțului ca obligație prealabila în vederea autorizării de către autoritățile competente stabilite de prevederile legilor specifice;
  • s-au modificat definițiile pentru „activitate economică”, „întreprindere economică”, „persoană fizică autorizată”, „patrimoniul de afectațiune” și a fost introdusă definiția „sediului profesional”;
  • s-a introdus prevederea conform căreia, în situația în care la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nici o activitate economică, titularul întreprinderii economice (PFA, II, IF) poate depune o declarație în acest sens, fără a fi necesar acordul asociației de proprietari;
  • persoana fizică autorizată (PFA), poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN și poate desfășura activitatea singură, sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta cu contract individual de muncă;
  • întreprinderea individuală (II) poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN și poate desfășura activitatea singură, sau împreună cu cel mult 8 persoane angajate de aceasta cu contract individual de muncă;

*În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de activități incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut, trebuie să solicite la Oficiul registrului comerțului efectuarea modificărilor în acest sens.

Cu 30 de zile înainte de expirarea acestui termen, Oficiul Național al Registrului Comerțului va publica pe pagina sa de internet și fiecare oficiu va afișa la sediul său, lista cu persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale care nu și-au îndeplinit obligația de modificare a obiectului de activitate.

După 60 de zile de la împlinirea termenului de 2 ani, oficiul registrului comerțului va radia din oficiu persoanele care nu și-au îndeplinit această obligație.

  • Studenții care vor să înființeze o afacere proprie sunt scutiți, în anumite condiții, de la plata taxelor pentru operațiunile de înregistrare și autorizare a unei PFA sau a unei II;

 

 

 

error: Content is protected !!