Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Acordarea facilităților în construcții (speță)

Situație: O societate ABC SRL care are cod CAEN 4210 (Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale) beneficiază de facilități fiscale conform art. 60 pct. 5 lit. b) din Codul fiscal. În anul 2020 veniturile din construcții au fost în procent mai mare de 80% din totalul veniturilor.  În anul 2021, luna februarie, veniturile din construcții sunt de 20% din totalul veniturilor societății.

Beneficiază societatea de facilități fiscale aferente salariilor pentru luna februarie 2021?

Soluție:

Ca regulă generală, pentru aplicarea facilităților fiscale, societatea trebuie să realizeze cifra de afaceri din activitățile menționate la lit.a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală.

Potrivit art. 60 pct. 5 lit. b) din Codul fiscal, pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an, care au avut o cifră de afaceri din activitățile din domeniul construcțiilor, menționate la lit. a) de la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitățile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs, iar pentru societățile comerciale existente la aceeași data care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăților comerciale nou-înființate.

Reamintim faptul că mecanismul de calcul al cifrei de afaceri a fost aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP) nr.239/2019 și clarifică modul de aplicare al acestor prevederi.

Astfel, pentru societățile existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an, se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal, precum și cifra de afaceri totală, realizate cumulat pe anul fiscal anterior.

Societatea existentă la data de 1 ianuarie 2021 procedează astfel:

  • a) calculează raportul între cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții și cifra de afaceri totală pentru anul anterior 2020;
  • b) în situația în care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, facilitățile fiscale se acordă pe durata anului în curs 2021 cu respectarea condiției prevăzute la art.60 pct. 5 lit. a) referitoare la codurile CAEN din Codul fiscal pe toata perioada aplicării facilităților fiscale;
  • c) în situația în care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) pentru anul 2020 este sub 80% din cifra de afaceri totală, se procedează la determinarea indicatorilor cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții și cifra de afaceri totală, pentru anul în curs 2021, conform principiului societăților nou-înființate; în acest caz, indicatorii cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții și cifra de afaceri totală, se calculează cumulat de la începutul anului 2021, până la luna în care se aplică scutirea, inclusiv;
  • d) pentru a beneficia de facilitățile fiscale, în cazul prezentat la lit. c), raportul între cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții și cifra de afaceri totală, trebuie să fie în procent de cel puțin 80%.

Prin urmare, în situația în care procentul rezultat din calculul raportului dintre cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții și cifra de afaceri totală pentru anul 2020 este de cel puțin 80%, facilitățile fiscale se acordă pe durata anului 2021, rezultatul înregistrat în luna februarie 2021 neproducând efecte cu privire la facilitățile acordate în anul 2021.

error: Content is protected !!