Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Dividende încasate peste plafon – CASS (speță)

Situație: O societate distribuie dividende unui asociat, în luna noiembrie 2020, peste plafonul de 26.760 lei. La declararea CASS pentru dividendele primite de PF, se ține cont și de data primirii acestor dividende în anul respectiv? Se recalculează plafonul în acest sens? Care este valoarea CASS pe care PF trebuie să o declare în declarația unică pe anul 2020?

Soluție:

Conform art.174 alin.(10) si (13) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să desfășoare activitate și/sau să realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b) – h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună declarația prevăzuta la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată, este cel în vigoare la data depunerii declarației. (…)

Recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează, astfel:

  • modificarea plafonului anual prevazut la art.170 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate;
  • rectificarea bazei anuale de calcul raportată la numărul lunilor de activitate;
  • încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);
  • determinarea contribuției datorate, recalculată prin aplicarea cotei prevăzută la art. 156 asupra bazei de calcul determinată la lit. b).

Prin urmare, recalcularea CASS se efectuează corespunzător numărului de luni de activitate, însă veniturile din dividende nu sunt obținute în baza unei activități desfășurate în anul în curs.

În vederea stabilirii obligațiilor privind CASS, acestea sunt venituri aferente anului în care au fost plătite (pentru dividende distribuite începând cu 2018).

Pentru verificarea din punct de vedere al CASS, se ia în calcul plafonul pentru întreg anul calendaristic, indiferent de luna în care au fost încasate dividendele de către asociați/acționari, respectiv plafonul de 26.760 lei pentru anul 2020.

Astfel, dacă plafonul anual de 12 salarii minime de bază este depășit, baza de calcul a contribuției de asigurări sociale este echivalentul a 12 salarii (26.760 lei pentru anul 2020, CASS – 2.676 lei).

CASS de plată pentru dividendele încasate în luna noiembrie 2020, peste plafon, este în valoare de 2.676 lei (26.760 lei x 10%). Termenul de plată este 25 mai 2021.

Reamintim faptul că, potrivit Legii 296/2020 (de modificare a Codului Fiscal), termenul anual de depunere  a Declarației Unice a fost stabilit pentru data de 25 mai, în condițiile în care acesta era stabilit până acum pentru 15 martie. Totodată, 25 mai va fi și termenul-limită pentru plata taxelor stabilite prin declarația unică.

error: Content is protected !!