Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Plafoane fiscale actualizate la 2019

consultanta-infiintare-firme1

Data publicării: 30 ianuarie 2019

Cursuri valutare utile în calcularea plafoanelor fiscale în anul 2019:

Curs valutar publicat în 31.12.2018 4.6639 lei/eur
Curs valutar pentru data de 31.12.2018 (28.12.2018) 4.6581 lei/eur
Curs de schimb valutar mediu anual comunicat de BNR 4.6535 lei/eur
Curs valutar la data aderarii la UE 3.3817 lei/eur

1.   Încadrarea la microîntreprinderi:
Plafonul pentru încadrarea la microîntreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile –  la 31.12.2018 a fost de 4.6639 lei/eur prin urmare plafonul este de 4.663.900 lei).

Declarație: D700 (010)

Termen: 31 martie a anului următor celui de încadrare în plafon (pentru 2018, termenul e 31.03.2019).

2.   Trecerea la impozit pe profit:

Depășirea plafonului de 1.000.000 euro generează obligația societăților de a trece la impozit pe profit. Plafonul se calculează utilizand cursul de închidere, respectiv cel din data de 31.12.2018 – 4.663.900 lei.

Societățile au posibilitatea să treacă la impozit pe profit prin opțiune, dacă au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel putin 2 salariați.

Declaratie: D700 (010)

Termen: în termen de 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial.

3.   Trecerea la plătitor de TVA:

Plafonul pentru care o societate are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA este reprezentat de o cifra de afaceri de peste 88.500 eur.

Concret, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).

 Declarație: D700 (010, 020, 070)

Termen: în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon.

4.   Trecerea de la TVA la încasare la TVA normal:

Plafonul pentru a trece de la TVA la încasare la TVA normal este reprezentat de o cifră de afaceri de 2.250.000 lei.

Declarație: 097

Termen: până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul.

5.   AIC de bunuri ce nu sunt considerate operațiuni impozabile în România

Nu sunt considerate operațiuni impozabile în România – achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc, printre altele, și condiția că valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei) la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării).

6.   Trecerea de la plătitor trimestrial de tva la plătitor lunar

Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar – este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2018 respectiv 4,6639). Astfel plafonul la 2019 este de 466.390 lei.

Declaratie: D700 (010, 020, 070)

Termen: până în 15 ianuarie a anului următor celui în care se depășește CA.

Mențiune: Modificarea perioadei fiscale de la plătitor de TVA trimestrial la plătitor de TVA lunar se face anual, dacă cifra de afaceri din anul anterior depășește plafonul de 100.000 euro. Perioada fiscală se modifică în timpul anului doar dacă societatea efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri.

7.   Plafonul pentru trecerea de la norma de venit la sistemul real

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2018).

Cursul mediu anual a fost de 4,6535 lei/eur, prin urmare plafonul este 465.350 lei.

Mențiune: Aceasta categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

8.   Plafonul pentru vânzări la distanță:

Pentru vânzări la distanță, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal este de 35.000 euro (contravaloarea în lei se stabilește pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării și se rotunjeste la cifra miilor).

Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, și prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)

error: Content is protected !!